Икономически университет – Варна

Целта му е да се популяризират дейностите, които отделът инициира за входящите "Еразъм+" студенти в университета.

Срок за кандидатстване: 10.12.2021 г., петък.

Начало
08
дек

Поздравления по случай студентския празник

Тази година олимпиадата в трите секции беше в сътрудничество с фирмите myPOS Technologies и Adastra Bulgaria.

През месец януари 2022 г. ЕК ще отвори редица нови покани за набиране на проектни предложения по програма "Хоризонт Европа" в различни направления

Тя ще обвърже най-обещаващите предприемачи на бъдещето и стартъпи, разширявайки техния потенциал и стимулирайки максимално възможностите им за растеж. Програмата ще се проведе в рамките на два месеца – от 29.01.22 г. до 31.03.22 г.

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 11 януари 2022 г.

График за редовна изпитна сесия - месец януари 2022 г.

Предложенията за проекти могат да се подават до 22 февруари 2022 г.

Начало
10
дек

Ще се проведат присъствено по утвърден график на малки групи, разпределени по катедри, в различни зали.