Икономически университет – Варна

Начало
23
окт
Край
27
окт

UEVA, с подкрепата на Община Варна, те кани на първото издание на Академия за таланти!

Ако имате бизнес идея и искате да я представите пред широката аудитория на SFF Moonshot Summit Munich 2023, можете да кандидатствате за International Strascheg Award до 20.10.2023 г.

UEVA те кани на международно обучение "Прилагане на междукултурна компетентност в международната реклама"

Инициативата за нея беше на отдел „Спорт“ към Студентския съвет и катедра “Езиково обучение и спорт”

Начало
11
окт

Фокусът е ранната професионална ориентация.

Документи за програмата се подават от 2 октомври до 13 ноември 2023

Имате възможност да усъвършенствате вашата предприемаческа идея с международна подкрепа, включително експерти от големи световни компании в различни сектори.

Начало
12
окт
Край
14
окт

Покана за участие. Конференцията е организирана в партньорство с АЗПБ и РАПИВ.

Бизнес акселераторът на Икономически университет – Варна (UEVA) се включи като партньор в Dukenet Markstrat Challenge – интензивна обучителна програма с над 10-годишна история.

Среща между министърът на иновациите и растежа и представители на ИКТ Клъстер – Варна се проведе на 26.06.2023 г. в Икономически университет – Варна.