Икономически университет – Варна

Начало
21
окт

Проектът „Университет за гимназисти“ е безплатен и предназначен специално за ученици от 10, 11 и 12 клас

Разработването на тази мотивираща кампанията е част от посланието към младите хора, че именно спортът има силата да изгражда психофизическите качества, необходими за развитието потенциала да трансформира и да формира лидери.

Разработването на тази мотивираща и образователна кампанията е част от посланието към младите хора, че именно спортът има силата да изгражда психофизически качества, необходими за развитието на потенциала, да трансформира и да формира лидери.

За най-предпочитаните специалности се конкурираха по повече от 10 – 12 кандидат-студенти за едно място.

Крайният срок за полагане на теста е 24:00 ч. на 06.08.2023 г.

Записаните на ранен прием в ОКС "бакалавър" са над 50% от утвърдения план за държавна поръчка

Грабнете момента и продължавайте да се самоусъвършенствате всеки един ден!

Записаните на ранен прием студенти са над 50 % от държавната поръчка за образователно-квалификационна степен "бакалавър"

Начало
12
юни
Край
21
юни

Студентски спортен клуб към Икономически университет – Варна и дирекция "Спорт" при Община Варна организират за вас спортни събития и практики, стимулиращи двигателната активност.

Подаването на документите е организирано онлайн от 3 до 5 май 2023 г.