Икономически университет – Варна

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) укрепва капацитета на Европа за иновации от 2008 г. С мрежа от 3 000 партньора и над 60 иновационни центъра, обхващащи целия континент, EIT е най-голямата иновационна екосистема по рода си.

Програмата е отворена за кандидатстване до 19.06.2022 г., 11:59 ч.

Краен срок за изпращане на документи за членове на НЕК: 4 юли 2022 г. Срок за изпращане на документи за оценители: текущ

Срокът за кандидатсване е текущ

DEELforHOST: "Дигитална ангажираност на работодателите и обучение за хотелиерство и туризъм в условията на пандемия"

Срок за кандидатстване: 02.06.2022 г. 24:00 ч. онлайн

Отварянето на конкурса за включване в краткосрочни специализации в чуждестранните университети - Асоциирани партньори по проекта предстои.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в обучения в област "Чуждоезикови умения".

Срок за кандидатстване: 26.04.2022 г. 16:00 ч. онлайн