Икономически университет – Варна

Картов център

Какви ползи дава студентската карта?

1. Идентификация пред преподаватели и служители

2. Отстъпка при хранене в студентския стол

3. Достъп до библиотеката на ИУ-Варна

4. Валидация за студентски права в България и чужбина

Икономически университет - Варна предоставя услугата в следните картови центрове:

Първи корпус на Икономически университет – Варна, Студентска улица, ет.1, Информационен център - за ОКС “професионален бакалавър”, “бакалавър” и ОНС “доктор”.

Забележка: Заявления за преиздаване на ССК се подават в отдел “Учебна дейност и студенти”, сектор „Студенти“, Фронт офис, ет. 1

*Срещу документ за самоличност, ще Ви бъде направена снимка и издадена безплатна карта, която да използвате до края на обучението си.

Първи корпус на Икономически университет – Варна, Център магистърско обучение, ет. 1, каб. 114 - за ОКС “магистър”.

*Срещу документ за самоличност, ще Ви бъде направена снимка и издадена безплатна карта, която да използвате до края на обучението си.