Икономически университет – Варна

Студентска мобилност "Еразъм+"

Отдел "Международно сътрудничество" обявява конкурс за студентска мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" за  учебната 2021/2022 г.

  • Знаете ли как да инвестирате в по-добър старт на професионалната си кариера?
  • Искате ли да подобрите езиковите си умения?
  • Любопитни ли сте, какво е да си студент в университет извън България?

Изберете своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ – Варна и се обучавайте там през следващата учебна година. За целия период на мобилността  ще получавате месечна субсидия в размер на 470-700 евро, а след като се върнете в ИУ – Варна, всички успешно положени изпити ще бъдат признати.

Ако искате да сте част от поколението „Еразъм+“ кандидатствайте в ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА в периода 15.02.2021 до 19.03.2021 г. (включително).

 

Финансиране по държави

Група Държава Месечен грант (евро/месец)

Група 1
Страни, участващи в програмата, с висок стандарт на живот

 Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Лихтенщайн, Люксембург, Норвегия, Финландия, Швеция 520

Група 2
Страни, участващи в програмата, със среден стандарт на живот

Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Малта, Нидерландия, Португалия, Франция 520

Група 3
Страни, участващи в програмата, с нисък стандарт на живот

Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Турция Унгария, Хърватска, Чехия 470

Партниращи държави
Страни, участващи в програмата, извън рамките на ЕС

Албания, Армения, Руска Федерация, Черна гора, Украйна

700*

*Месечната стипендия за партниращите държави е в размер на 700 евро/месец + пътни разходи

Кандидатстването се осъществява по електронен път на сайта на отдел "Международно сътрудничество", като изискването е да представите: сертификат за владеене на език или оценка от ДЗИ по език или предишна оценка от изпит от кандидатстване по програма "Еразъм+".

Таблица за еквивалентни резултати от общопризнати езикови тестове и ДЗИ за кандидатстване по програма „Еразъм+“

Забележка: към момента на заминаване по програма "Еразъм+" студентите трябва да са завършили минимум два семестъра от цикъла на висшето образование. 

График на кампанията:

  • 15.02. - 19.03.2021 г. - Кандидатстване през eлектронната система
  • 22.02.2021 г. - Информационен ден – онлайн презентация в 15:00 ч., линк за присъединяване: meet.google.com/rte-eded-ton
  • 22.03.2021 г. - Провеждане на изпитите по чужд език (за кандидатите, които нямат документ за удостоверяване на ниво по чужд език)
  • 26.03.2021 г. - Обявяване на резултати
  • 06.04.2021 г. - Втори инфо ден за класираните кандидати – онлайн

Ако имате желанието и амбициите да се възползвате от тази възможност, моля заповядайте за повече информация.

Отдел "Международно сътрудничество"
Студентска улица, ет. 1
имейл: int_relations@ue-varna.bg
тел.: 052 830 812