Икономически университет - Варна

Студентска мобилност "Еразъм+"

Отдел "Международно сътрудничество" обявява конкурс за студентска мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" за летен семестър на учебната 2019/2020 г.

  • Знаеш ли как да инвестираш в по-добър старт на професионалната си кариера?
  • Искаш ли да подобриш езиковите си умения?
  • Любопитен ли си какво е да си студент в друг университет в Европа?

Избери своята дестинация сред мрежата от партньори на ИУ-Варна и се обучавай там през летния семестър. За целия период на мобилността си ще получаваш месечна субсидия в размер на 470-700 евро, а след като се върнеш в ИУ-Варна, всички успешно положени изпити ще бъдат признати.

Ако искаш да си част от поколението "Еразъм+" кандидатствай в ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА в периода 01.10 – 20.10.2019 г. (включително).

 

Финансиране по държави

Група Държава Месечен грант (евро/месец)

Група 1
Страни, участващи в програмата, с висок стандарт на живот

Австрия, Великобритания, Ирландия, Италия, Финландия, Франция, Швеция 520

Група 2
Страни, участващи в програмата, със среден стандарт на живот

Белгия, Германия, Гърция, Испания, Португалия, Словения, Турция, Хърватска, Холандия, Чехия 520

Група 3
Страни, участващи в програмата, с нисък стандарт на живот

Естония, Латвия, Литва, Македония, Полша, Румъния, Словакия, Унгария 470

Партниращи държави
Страни, участващи в програмата, извън рамките 

Черна гора, Украйна

700*

*Месечната стипендия за партниращите държави е в размер на 700 евро/месец + пътни разходи

Кандидатстването се осъществява в офиса на отдел "Международни сътрудничество", като изискването е да ни представите: сертификат за владеене на език или оценка от ДЗИ по език или предишна оценка от изпит от кандидатстване по програма "Еразъм+".

Таблица за еквивалентни резултати от общопризнати езикови тестове и ДЗИ за кандидатстване по програма „Еразъм+“

Моля имайте предвид, че крайните сроковете за кандидатстване в повечето университети наближават.

Ако имате желанието и амбициите да се възползвате от тази възможност, моля заповядайте в нашия офис за повече информация.

Отдел "Международно сътрудничество"
Студентска улица, ет. 1
имейл: int_relations@ue-varna.bg
тел.: 052 830 812