Икономически университет – Варна

Семестриални такси

Плащането на бакалавърски семестриални такси е два пъти в учебната година по График за редовно обучение и График за дистанционно обучение. За записване на предстоящ семестър е небходимо да бъде платена семестриалната такса до два дни преди посочения срок в графика за всяка специалност, курс и група.

ОКС "бакалавър"
учебна 2020/2021 година

Семестриални такси за обучение на новоприети студенти, 1 курс и студенти 2, 3 и 4 курс – граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и студенти, приети по реда на ПМС № 228/1997 г. (издръжка на обучението от държавата, в лева) за учебната 2020/2021 г.

Професионално направление Факултет Специалност Образователно - квалификационна степен
ОКС "бакалавър"  след средно образование
Форма на обучение
Редовна
1 курс 2 до 4 курс
Администрация и управление Управление Мениджмънт
Съдебна администрация
Публична администрация
295 265
Икономика Финансово-счетоводен       Счетоводство и одит
Счетоводство (с преподаване на англ.език)
Счетоводство и финанси
Финанси
Застраховане и осигуряване
Социална сигурност и застраховане
295 265
Управление Маркетинг
Дигитални медии и ПР
Международен бизнес (с преподаване на англ.език)
Международни икономически отношения
295 265
Стопански Икономика и търговия
Бизнес икономика
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт
Недвижими имоти и инвестиции
Строителен бизнес и предприемачество
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на англ.език)
Индустриален бизнес и предприемачество
Логистика
Аграрен бизнес
Стокознание и митническа дейност
295 265
Информатика Бизнес информационни системи   295 265
Туризъм Управление Туризъм
Международен туризъм (с преподаване на руски език)
295 265
Информатика и компютърни науки Информатика Информатика и компютърни науки
Мобилни и уеб технологии
Информатика
450 450

Семестриални такси за платено обучение на новоприети студенти, 1 курс, 2, 3 и 4 курс, граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария (в лева) за учебната 2020/2021 г.

Професионално направление Факултет Специалност Образователно - квалификационна степен
ОКС "бакалавър" след средно образование
Форма на обучение
редовно дистанционно
1 курс 2 курс 3 и 4 курс 1 курс 2 курс 3 и 4 курс
Администрация и управление Управление Мениджмънт
Съдебна администрация
Публична администрация
1045 1013 803      
Икономика Финансово-счетоводен Счетоводство и одит 1045 1013 803 730 710 670
Счетоводство (с преподаване на англ.език) 1150 1150        
Счетоводство и финанси 1045 1013 803      
Финанси 1045 1013 803 730 710 670
Застраховане и осигуряване 1045 1013 803      
Социална сигурност и застраховане 1045          
Управление Маркетинг
Дигитални медии и ПР

 

1045 1013 803      
Международен бизнес (с преподаване на англ.език) 1150 1150 1150      
Международни икономически отношения 1045 1013 803      
Стопански Икономика и търговия 1045 1013 803 730 710 670
Бизнес икономика
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт
1045 1013 803      
Недвижими имоти и инвестиции 1045 1013 803 730 710 670
Строителен бизнес и предприемачество   1013 803      
Индустриален бизнес и предприемачество 1045 1013 803 730 710 670
Логистика
Аграрен бизнес
Стокознание и митническа дейност
1045 1013 803      
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на англ. език) 1150          
Информатика Бизнес информационни системи 1045 1013 803      
Туризъм Управление Туризъм 1045 1013 803 730 710 670
Международен туризъм (с преподаване на руски език) 1150 1150 1150      
Информатика и компютърни науки Информатика Информатика и компютърни науки
Мобилни и уеб технологии
Информатика
1510 1510 1440      
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро) 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Подготвителен (езиков) курс (в евро) 1250 1250 1250 1250 1250 1250