Икономически университет – Варна

Смяна на специалност и форма на обучение

 

На основание чл.115, ал.2 и 3 от Правилника на Икономически университет – Варна и във връзка с преминаване на студенти от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на Университета за уч. 2020/2021 г.  се определят следните срокове:

  1. Преминаване на студентите в ОКС ,,магистър” прием 2019/2020г. от една специалност в друга, от една форма на обучение в друга в рамките на  университета се разрешава еднократно, при условие че студентите са завършили успешно предходната учебна година без задължения по учебен план (чл. 115, т. 2, 3 и 4 от Правилника на Икономически университет – Варна).
  2. Подаването на заявления в Център за магистърско обучение (каб. 114) е до 3 юли 2020 г. включително. Разглеждане на заявленията е от 6 юли до 8 юли 2020 г. включително.
  3. Заповедите за преминаване на студентите в ОКС ,,магистър” от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга за учебната 2020/2021г. се изготвят и обявяват до 07.10.2020 г.
  4. Всички студентите заплащат такса за прехвърляне в друга специалност или друга форма на обучение в размер на 60 лв. (съгласно зап. РД-10-1194/02.06.2020 г.).