Икономически университет - Варна

Утвърдени теми за дипломни работи специалност "Икономика и търговия"

Теми за дипломни работи, утвърдени през учебната 2019/2020 г.

Фак. №

Име, фамилия

ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Научен ръководител

1

110904 ДО

Васил Петков

Възможности на търговския бизнес във Варна за подбор на персонал чрез социалните мрежи и медии

Доц. Трайков

2

10258 РО

Пламена Николова

Състояние, проблеми и перспективи на търговската дейност на супермаркети "Кокала" гр. Айтос

Гл.ас. Граматикова

3

109847 РО

Виктория Арнаудова

Планиране и анализ на търговската дейност на фирма "МОС Консулт" ООД

Проф. Д.Данчев

4

111144 ДО

Виолета Пенчева

Бизнес план на фирма за мебелно производство

Доц. Трайков

5

109563 РО

Любомир Стефанов

Изследване на електронната търговия с техника в България

Гл.ас. Гроздева

7

109803 РО

Силвена Миткова

Анализ на печалбата и рентабилността на фирма "СОРЛ България" ООД

Доц. Стоянов

8

110627 РО

Катя Христова

Състояние, проблеми и насоки за усъвършенстване организацията и управлението на персонала  в Хюлет Пакард (Ейч Пи)

Гл.ас. Гроздева

9

109878 ДО

Вирджиния Димова

Оценка и анализ на управлението на човешките ресурси и мотивацията на персонала в "Таксбек" ЕООД

Гл.ас. Граматикова

10

110251 РО

Михаела Христова

Анализ на търговската дейност и логистиката на "Софарма" АД

Доц. Желязкова

12

110613 РО

Мария Георгиева

Търговски практики - авиационна и неавиационна дейност на международно летище

Проф. Д.Данчев

13

109848 РО

Джансу Халил

Планиране и анализ на търговската дейност на "Захарни заводи" АД

Гл.ас. Душкова

14

109134 РО

Полина Ивайлова РО

Проблеми на пазара на труда и причини за липсата на персонал в търговията в България

Доц. Димитрова

15

11128 ДО

Емил Димов

1. Състояние и перспективи за развитие на дейността на фирма "Сарантис България" ЕООД

Доц. Цветков

16

109155 ДО

Боян Иванов

Особености на кариерното развитие на човешките ресурси  в търговска верига ЦБА

Гл.ас. М.Душкова

17

110295 ДО

Силвия Петрова

Управление на човешките ресурси и организационна култура в "Български пощи" ЕАД

Гл.ас. Петева

18

111559 ДО

Харутюн Артюнян

Офшорни зони - алтернативи за печеливш бизнес

Доц. Стоянов