Икономически университет – Варна

Съвместни програми с бизнеса и администрацията

С цел повишаване на практическата насоченост и качеството на образователната услуга в ИУ – Варна се провежда обучение по съвместни магистърски програми с бизнеса.

Обучението в специалност „Банков мениджмънт“ ще се провежда съвместно с „БАНКА ДСК“ ЕАД.

Обучението на студентите в магистърска програма „Управление на продажбите и мърчандайзинг“ ще се провежда съвместно с фирма „FANTASTIC SERVICES“, като се предвижда участие на специалисти от фирмата в процеса на обучение, както и организиране на Мастер клас по маркетинг.

Обучението в специалност „Корпоративен бизнес и управление“ ще се провежда с активното участие на специалисти от Асоциация на индустриалния капитал в България.

В обучението на студентите от магистърска специалност „Аграрен бизнес“ ще се включат експерти от Асоциация на земеделските производители в България.