Икономически университет – Варна

Защо да избера магистърска специалност в ИУ-Варна

Изборът на магистърска специалност в Икономически университет – Варна дава възможност:

 • да профилирате и задълбочите своята подготовка по вече придобита специалност в ОКС "бакалавър";
   
 • да получите допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка по друга специалност, различна от придобитата от Вас в ОКС "бакалавър" или "магистър";
   
 • да разширите и задълбочите своите икономически и управленски знания, както и да придобиете практически умения и компетентности в отделните професионални направления;
   
 • за повече възможности за реализация с международно признатата диплома;
   
 • да извървите своя професионален път уверени, можещи и силни.