Икономически университет - Варна

Записване за семестър за студенти редовно обучение

ВАЖНО: Записването се извършва чрез отговорниците на групи,  които представят в Сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) комплект от следните документи: студентска книжка, лична студентска карта и списък на студентите с факултетен номер, на които ще се издават уверения. Отговорниците на групи представят изброения комплект от документи  попълнени за всеки от студентите от съответната административна група в началото на първия ден, който е посочен в графика за записване. 

Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна

В основание за плащане е необходимо да са изписани: Факултетен номер, Специалност и Трите имена на студента

Семестриални такси за студенти ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 година

 

Специалност

Курс на обучение

Група

(от – до)

Дата

Счетоводство и одит

1-ви

22 до 24

19.02.2020 г.

2-ри

1 до 3

20.02.2020 г.

3-ти

1 до 3

21.02.2020 г.

4-ти

1 до 3

24.02.2020 г.

Счетоводство

(с преподаване на английски език)

1-ви

34

19.02.2020 г.

Счетоводство и финанси

1-ви

25 и 26

20.02.2020 г.

2-ри

4 и 5

21.02.2020 г.

3-ти

4 до 6

24.02.2020 г.

4-ти

4 до 6

25.02.2020 г.

Финанси

1-ви

27 до 29

19.02.2020 г.

2-ри

8 до 10

20.02.2020 г.

3-ти

7 до 10

21.02.2020 г.

4-ти

7 до 10

24.02.2020 г.

Застраховане и осигуряване

1-ви

30

26.02.2020 г.

2-ри

11

26.02.2020 г.

3-ти

11

26.02.2020 г.

4-ти

12

26.02.2020 г.

ИБП

1-ви

18

19.02.2020 г.

2-ри

16

19.02.2020 г.

3-ти

20

19.02.2020 г.

4-ти

18

20.02.2020 г.

Строителен бизнес и предприемачество

3-ти

27

20.02.2020 г.

4-ти

13

20.02.2020 г.

Недвижими имоти и инвестиции

1-ви

8

21.02.2020 г.

2-ри

13

21.02.2020 г.

3-ти

30

24.02.2020 г.

4-ти

14

24.02.2020 г.

Аграрен бизнес

1-ви

5

25.02.2020 г.

2-ри

18

25.02.2020 г.

3-ти

32

25.02.2020 г.

4-ти

20

25.02.2020 г.

Икономика и търговия

1-ви

16 и 17

24.02.2020 г.

2-ри

19 и 20

24.02.2020 г.

3-ти

39 и 40

25.02.2020 г.

4-ти

23 и 24

25.02.2020 г.

Стокознание и митническа дейност

1-ви

20 и 21

19.02.2020 г.

2-ри

21 и 22

20.02.2020 г.

3-ти

37 и 38

21.02.2020 г.

4-ти

21

24.02.2020 г.

Логистика

1-ви

19

25.02.2020 г.

2-ри

17

25.02.2020 г.

3-ти

21

25.02.2020 г.

4-ти

19

25.02.2020 г.

Бизнес икономика

1-ви

6 и 7

26.02.2020 г.

2-ри

14 и 15

26.02.2020 г.

3-ти

28 и 29

27.02.2020 г.

4-ти

15 и 16

27.02.2020 г.

Маркетинг

1-ви

13 до 15

19.02.2020 г.

2-ри

28 до 30

20.02.2020 г.

3-ти

33 до 35

21.02.2020 г.

4-ти

32 до 35

24.02.2020 г.

Туризъм

1-ви

37 до 40

19.02.2020 г.

2-ри

36 до 39

20.02.2020 г.

3-ти

16 до 19

21.02.2020 г.

4-ти

40 до 43

24.02.2020 г.

МИО

1-ви

35 и 36

19.02.2020 г.

2-ри

40 и 41

20.02.2020 г.

3-ти

14 и 15

21.02.2020 г.

4-ти

44 и 45

24.02.2020 г.

Мениджмънт

1-ви

1 и 2

19.02.2020 г.

2-ри

32 до 34

20.02.2020 г.

3-ти

24 до 26

21.02.2020 г.

4-ти

36 до 38

24.02.2020 г.

Информатика/ИКН

1-ви

42 до 44

26.02.2020 г.

2-ри

23,24, 50

27.02.2020 г.

3-ти

41 до 43

04.03.2020 г.

4-ти

25 до 27

05.03.2020 г.

БИС

1-ви

10

26.02.2020 г.

2-ри

26

27.02.2020 г.

3-ти

12 и 13

04.03.2020 г.

4-ти

30 и 31

05.03.2020 г.

Международен бизнес

1-ви

31 и 32

20.02.2020 г.

2-ри

42 и 43

20.02.2020 г.

3-ти

45 и 46

21.02.2020 г.

4-ти

46

21.02.2020 г.

Международен туризъм

1-ви

41

19.02.2020 г.

2-ри

51

19.02.2020 г.

3-ти

47

19.02.2020 г.

4-ти

48

19.02.2020 г.

Съдебна администрация

1-ви

4

19.02.2020 г.

2-ри

35

20.02.2020 г.

3-ти

22

21.02.2020 г.

Публична администрация

1-ви

3

19.02.2020 г.

3-ти

17

21.02.2020 г.

4-ти

43

24.02.2020 г.

Дигитални медии и ПР

1-ви

11 и 12

19.02.2020 г.

2-ри

27 и 31

20.02.2020 г.

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

1-ви

9

28.02.2020 г.

2-ри

12

28.02.2020 г.

Мобилни и уеб технологии

1-ви

45

19.02.2020 г.

2-ри

25

19.02.2020 г.