Икономически университет – Варна

Записване за семестър за студенти редовно обучение

ВАЖНО: Записването се извършва чрез отговорниците на групи,  които представят в Сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) комплект от следните документи: студентска книжка, лична студентска карта и списък на студентите с факултетен номер, на които ще се издават уверения. Отговорниците на групи представят изброения комплект от документи  попълнени за всеки от студентите от съответната административна група в началото на първия ден, който е посочен в графика за записване. Внасянето на таксите е до началото на съответния семестър съгласно академичния календар на учебната година.

Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Факултетен номер, Специалност и Трите имена на студента

ГРАФИК за записване на студентите 2, 3 и 4 курс ОКС "бакалавър" по специалности за зимен семестър на уч. 2020/2021 г.

Специалност

Курс на обучение

Група
(от – до)

Дата

1

Счетоводство и одит

2-ри

22 до24

15.09.2020 г.

3-ти

1 до 3

16.09.2020 г.

4-ти

1 до 3

17.09.2020 г.

2

Счетоводство (с преподаване на английски език)

2-ри

 

34

15.09.2020 г.

3

Счетоводство и финанси

2-ри

25 и 26

15.09.2020 г.

3-ти

4 и 5

16.09.2020 г.

4-ти

4 до 6

17.09.2020 г.

4

Финанси

2-ри

27 до 29

15.09.2020 г.

3-ти

8 до 10

15.09.2020 г.

4-ти

7 до 10

16.09.2020 г.

5

Застраховане и осигуряване

2-ри

30

18.09.2020 г.

3-ти

11

18.09.2020 г.

4-ти

11

18.09.2020 г.

6

ИБП

2-ри

18

15.09.2020 г.

3-ти

16

15.09.2020 г.

4-ти

20

15.09.2020 г.

7

Строителен бизнес и предприемачество

4-ти

27

17.09.2020 г.

8

Недвижими имоти и инвестиции

2-ри

8

16.09.2020 г.

3-ти

13

16.09.2020 г.

4-ти

30

16.09.2020 г.

9

Аграрен бизнес

2-ри

5

21.09.2020 г.

3-ти

18

21.09.2020 г.

4-ти

32

21.09.2020 г.

10

Икономика и търговия

2-ри

16 и 17

15.09.2020 г.

3-ти

19 и 20

16.09.2020 г.

4-ти

39 и 40

17.09.2020 г.

11

Стокознание и митническа дейност

2-ри

20 и 21

21.09.2020 г.

3-ти

21 и 22

21.09.2020 г.

4-ти

37 и 38

23.09.2020 г.

12

Логистика

2-ри

19

24.09.2020 г.

3-ти

17

24.09.2020 г.

4-ти

21

24.09.2020 г.

13

Бизнес икономика

2-ри

6 и 7

25.09.2020 г.

3-ти

14 и 15

25.09.2020 г.

4-ти

28 и 29

25.09.2020 г.

14

Маркетинг

2-ри

13 до 15

16.09.2020 г.

3-ти

28 до 30

17.09.2020 г.

4-ти

32 до 35

17.09.2020 г.

15

Туризъм

2-ри

37 до 40

15.09.2020 г.

3-ти

36 до 39

16.09.2020 г.

4-ти

16 до 19

17.09.2020 г.

16

МИО

2-ри

35 и 36

18.09.2020 г.

3-ти

40 и 41

21.09.2020 г.

4-ти

14 и 15

23.09.2020 г.

17

Мениджмънт

2-ри

1 и 2

24.09.2020 г.

3-ти

32 до 34

25.09.2020 г.

4-ти

24 и 26

28.09.2020 г.

18

Информатика / ИКН

2-ри

42 до 44

18.09.2020 г.

3-ти

23,24,50

21.09.2020 г.

4-ти

41 до 43

23.09.2020 г.

19

БИС

2-ри

10

15.09.2020 г.

3-ти

26

15.09.2020 г.

4-ти

12 и 13

17.09.2020 г.

20

Международен бизнес

2-ри

31 и 32

16.09.2020 г.

3-ти

42 и 43

18.09.2020 г.

4-ти

45 и 46

21.09.2020 г.

21

Международен туризъм

2-ри

41

15.09.2020 г.

3-ти

51

16.09.2020 г.

4-ти

47

23.09.2020 г.

22

 

Съдебна администрация

 

2-ри

4

18.09.2020 г.

3-ти

35

18.09.2020 г.

4-ти

22

18.09.2020 г.

23

Публична администрация

2-ри

3

18.09.2020 г.

4-ти

23

18.09.2020 г.

24

Дигитални медии и ПР

2-ри

11 и 12

23.09.2020 г.

3-ти

27 и 31

23.09.2020 г.

25

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

2-ри

9

 

17.09.2020 г.

 

 

3 -ти

12

17.09.2020 г.

26

Мобилни и уеб технологии

2-ри

45

24.09.2020 г.

3 -ти

25

25.09.2020 г.