Икономически университет – Варна

Записване за семестър

Студентите трябва да внесат таксите си за обучение за семестър в срок, за да бъдат записани. Груповите отговорници на административни групи не е необходимо да носят студентските книжки за заверяване във Фронт офис "бакалавър". Заплащането на семестриалната такса е основание за записването на семестъра. В посочените дати от графика се осъществява записването на административната група от Фронт офис "бакалавър".

Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Факултетен номер, Специалност и Трите имена на студента

С решение на Академичния съвет на ИУ – Варна от 21.01.2021 г. стартирането на занятията на студентите от всички ОКС за летен семестър на учебната 2020/2021 година става под формата на неприсъствен електронно базиран учебен процес до подобряване на епидемичната ситуация в страната.

Студентите в ОКС "бакалавър" редовно обучение трябва да внесат таксите си за обучение за летен семестър в срок до 10.02.2021 г. включително, за да бъдат записани.

Специалност

Курс на обучение

Група
(от – до)

Дата на записване

1

Счетоводство и одит

1-ви

19 и 20

19.02.2021 г.

2-ри

22 до 24

22.02.2021 г.

3-ти

1 до 3

24.02.2021 г.

4-ти

1 до 3

25.02.2021 г.

2

Счетоводство
(с преподаване на английски език)

2-ри

34

22.02.2021 г.

3

Счетоводство и финанси

1-ви

21 и 22

19.02.2021 г.

2-ри

25 и 26

22.02.2021 г.

3-ти

4 и 5

24.02.2021 г.

4-ти

4 до 6

25.02.2021 г.

4

Финанси

1-ви

23 и 24

17.02.2021 г.

2-ри

27 до 29

17.02.2021 г.

3-ти

8 до 10

18.02.2021 г.

4-ти

7 до 10

18.02.2021 г.

5

Застраховане и осигуряване/Социална сигурност и застраховане

1-ви

25

23.02.2021 г.

2-ри

30

23.02.2021 г.

3-ти

11

23.02.2021 г.

4-ти

11

23.02.2021 г.

6

ИБП

1-ви

16

17.02.2021 г.

2-ри

18

17.02.2021 г.

3-ти

16

17.02.2021 г.

4-ти

20

17.02.2021 г.

7

Строителен бизнес и предприемачество

4-ти

27

18.02.2021 г.

8

Бизнес и мениджмънт
(с преподаване на английски език)

1-ви

26

18.02.2021 г.

9

Недвижими имоти и инвестиции

1-ви

7

18.02.2021 г.

2-ри

8

18.02.2021 г.

3-ти

13

18.02.2021 г.

4-ти

30

18.02.2021 г.

10

Аграрен бизнес

1-ви

5

26.02.2021 г.

2-ри

5

26.02.2021 г.

3-ти

18

26.02.2021 г.

4-ти

32

26.02.2021 г.

11

Икономика и търговия

1-ви

14 и 15

18.02.2021 г.

2-ри

16 и 17

23.02.2021 г.

3-ти

19 и 20

23.02.2021 г.

4-ти

39 и 40

25.02.2021 г.

12

Стокознание и митническа дейност

1-ви

18

19.02.2021 г.

2-ри

20 и 21

19.02.2021 г.

3-ти

21 и 22

19.02.2021 г.

4-ти

37 и 38

19.02.2021 г.

13

Логистика

1-ви

17

22.02.2021 г.

2-ри

19

22.02.2021 г.

3-ти

17

22.02.2021 г.

4-ти

21

22.02.2021 г.

14

Бизнес икономика

1-ви

6

23.02.2021 г.

2-ри

6 и 7

23.02.2021 г.

3-ти

14 и 15

23.02.2021 г.

4-ти

28 и 29

23.02.2021 г.

15

Маркетинг

1-ви

12 и 13

23.02.2021 г.

2-ри

13 до 15

24.02.2021 г.

3-ти

28 до 30

25.02.2021 г.

4-ти

33 до 35

26.02.2021 г.

16

Туризъм

1-ви

31 до 34

17.02.2021 г.

2-ри

37 до 40

18.02.2021 г.

3-ти

36 до 39

19.02.2021 г.

4-ти

16 до 19

22.02.2021 г.

17

МИО

1-ви

29 и 30

22.02.2021 г.

2-ри

35 и 36

23.02.2021 г.

3-ти

40 и 41

24.02.2021 г.

4-ти

14 и 15

24.02.2021 г.

18

Мениджмънт

1-ви

1 и 2

25.02.2021 г.

2-ри

1 и 2

25.02.2021 г.

3-ти

32 до 34

26.02.2021 г.

4-ти

24 до 26

26.02.2021 г.

19

Информатика/ИКН

1-ви

36 до 38

19.02.2021 г.

2-ри

42 до 44

25.02.2021 г.

3-ти

41 до 43

25.02.2021 г.

4-ти

23,24,50

25.02.2021 г.

20

БИС

1-ви

9

22.02.2021 г.

2-ри

10

22.02.2021 г.

3-ти

26

24.02.2021 г.

4-ти

12 и 13

24.02.2021 г.

21

Международен бизнес

1-ви

27 и 28

18.02.2021 г.

2-ри

31 и 32

26.02.2021 г.

3-ти

42 и 43

26.02.2021 г.

4-ти

45 и 46

26.02.2021 г.

22

Международен туризъм

1-ви

35

24.02.2021 г.

2-ри

41

24.02.2021 г.

3-ти

51

24.02.2021 г.

4-ти

47

24.02.2021 г.

23

Съдебна администрация

1-ви

4

22.02.2021 г.

2-ри

4

22.02.2021 г.

3-ти

35

23.02.2021 г.

4-ти

22

23.02.2021 г.

24

Публична администрация

1-ви

3

19.02.2021 г.

2-ри

3

19.02.2021 г.

4-ти

23

19.02.2021 г.

25

Дигитални медии и ПР

1-ви

10 и 11

24.02.2021 г.

2-ри

11 и 12

25.02.2021 г.

3-ти

27 и 31

26.02.2021 г.

26

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

1-ви

8

24.02.2021 г.

2-ри

9

24.02.2021 г.

3-ти

12

24.02.2021 г.

27

Мобилни и уеб технологии

1-ви

39

22.02.2021 г.

2-ри

45

22.02.2021 г.

3-ти

25

22.02.2021 г.

С решение на Академичния съвет на ИУ – Варна присъствените периоди на лекциите и упражненията за летен семестър на уч. 2020/2021 г. се провеждат дистанционно под формата на електронно базирани учебни занятия.

Студентите в ОКС "бакалавър" дистанционно обучение трябва да внесат таксите си за обучение за летен семестър в срок до 29.01.2021 г. включително, за да бъдат записани.

№ по ред

Специалност

Курс на
обучение

Форма на
обучение

Група №

Дата на
записване

 

 

1

Счетоводство и одит

1

ДО

45

04.02.2021 г.

2

ДО

51

01.02.2021 г.

3

ДО

44

08.02.2021 г.

4

ДО

1

01.02.2021 г.

 

 

2

 

 

 

Финанси

 

1

ДО

46

04.02.2021 г.

2

ДО

52

01.02.2021 г.

3

ДО

45

08.02.2021 г.

4

ДО

2

08.02.2021 г.

 

 

3

 

 

 

Туризъм

 

1

ДО

50

04.02.2021 г.

2

ДО

56

01.02.2021 г.

3

ДО

49

01.02.2021 г.

4

ДО

4

08.02.2021 г.

4

Икономика и търговия

1

ДО

47

04.02.2021 г.

2

ДО

53

01.02.2021 г.

3

ДО

46

08.02.2021 г.

4

ДО

3

01.02.2021 г.

5

Недвижими имоти
и инвестиции

1

ДО

48

04.02.2021 г.

2

ДО

54

01.02.2021 г.

3

ДО

47

08.02.2021 г.

6

Индустриален бизнес
и предприемачество

1

ДО

49

04.02.2021 г.

2

ДО

55

01.02.2021 г.

3

ДО

48

01.02.2021 г.

4

ДО

5

01.02.2021 г.