Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Практическото обучение е част от учебния план и е задължително за студентите в образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“, редовно и дистанционно обучение в Икономически университет – Варна. UEBN е платформата, разработена от университета, като единствен начин за отчитане на практическото обучение на студентите. Платформата улеснява всички участници като им предоставя възможност за онлайн координиране на практическия процес. Участниците са 3 ма. СтудентРаботодател и Академичен наставник (преподавателят от университета, който поставя оценка върху постигнатите резултати)  

Цел
Практическото обучение има за цел да задълбочи придобитите знания и да формира умения в областта на финансите чрез участие на студентите в дейността на организации от публичния, реалния и финансовия сектор.

Продължителност
Практическото обучение е с продължителност 45 календарни дни. Важно е да знаете, че стажът Ви може да бъде приет като такъв ако сте го положили в рамките на периода от септември до септември (времето, което обхваща 3-ти курс). 

Място
Практическото обучение се провежда по избор на студента в някоя от следните организации: Националната агенция за приходите (НАП), община, фирма (корпорация), търговска банка или друга финансова институция.
Катедра „Финанси“ на ИУ – Варна няма задължение да осигури на студентите места (институции) за провеждането на практическо обучение.

Провеждане на практическото обучение

Можете да отчетете няколко типа стаж:
Тип 1 - Стаж на 240 часа (разпределени в 45 дни)
тип.1 "А" Онлайн - когато работодателят е регистриран в системата
тип 1 "Б" Офлайн - когато работодателят НЕ е регистриран в системата. Ще откриете прикачени документи, които се изтеглят, попълват и отново се прикачват обратно в системата.

Тип 2 - Студенти, работещи на трудов договор
Тип 3 - Собствен бизнес 

Стартирането на програмата се осъществява САМО ОТ СТУДЕНТА.

Ако развивате собствен бизнес и желаете да го отчетете като стаж, тогава трябва да се регистрирате като Работодател и отделно като Студент. От профила си на Студент създавате програма за стаж тип.3 и въвеждате имейла, с който сте се регистрирали като Работодател. Следвате стъпките за създаване на програма тип 3.

След като завършите стажа си и сте готови с изискания отчет за практическо обучение (курсова работа), трябва отново да влезете в профила си, да отворите създадената програма, да отворите бутон "оцени", да попълните празните полета с информация и да прикачите на посоченото място файловете си. 

На тази страница можете да се запознаете с изискванията за отчет (курсова работа). 

На тази страница ще намерите повече информация относно възможните въпроси, които биха могли да възникнат. 

Защита на практическото обучение
Защитата на практическото обучение се провежда по график, обявен от катедра „Финанси“, който се обявява не по-късно от десет дни преди съответната дата за защита, посочена в графика за учебния процес в ИУ – Варна.
На защитата на практическото обучение се поставя оценка, която се включва при определяне на общия успех от следването.

UEBN - Мрежа за сътрудничество с бизнеса

  АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ

                                         2023/2024 г. 

Специалност

Група

Преподавател

Финанси

22

Гл. ас. д-р Красимира Найденова

Финанси

23

Гл. ас. д-р Красимира Найденова

Социална сигурност и застраховане

24

Гл. ас. д-р Александрина Панчева

Финанси (ДО)

39

Гл. ас. д-р Атанас Камеларов

 

 

 

 

 

 

                                            2022/2023 г. 

Специалност

Група

Преподавател

Финанси

23

Гл. ас. д-р Красимира Найденова

Финанси

24

Гл. ас. д-р Пламен Джапаров

Социална сигурност и застраховане

25

Гл. ас. д-р Светослав Борисов

Финанси (ДО)

46

Гл. ас. д-р Александрина Панчева