Икономически университет – Варна

Младежка инициатива "Олимпиада по финансова математика за студенти"

Младежката инициатива "Олимпиада по финансова математика" се осъществява от катедра "Статистика и приложна математика" със съдействието на сектор "Управление на проекти" и финансовата подкрепа на Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.

Финансовата математика е една от приложните математически дисциплини, която способства за изграждане на умения за оптимално управление на различни по мащаб финансови потоци. Организирането и провеждането на олимпиада по финансова математика за студенти може да бъде един стимул за младите хора да се запознаят с основите на тази материя и да навлязат по - дълбоко в различните понятия и дейности, които обхваща тя. Изучаването на финансова математика е полезно не само за студентите по икономика, които следва да използват тези знания при упражняване на професията си, но и за всички други, които ще управляват дори само собствения си бюджет.

Целта на младежката инициатива "Олимпиада по финансова математика за студенти" е да ангажира вниманието на студентите (най-вече по икономика) с този изключително важен дял на приложната математика, като даде възможност на участниците да задълбочат познанията си в тази област и да се изявят в едно състезание, включващо специфични математически задачи, свързани с управление на финансови средства. Състезанието цели да събуди интереса на учащите се и да доведе до придобиване от тях на все по-големи познания и компетенции в тази област. Това е важно, защото неминуемо ще рефлектира позитивно върху тяхната бъдеща професионална и житейска дейност.

Основните дейности, които са предвидени за реализирането на младежка инициатива "Олимпиада по финансова математика за студенти" са:

Дейност 1. Изготвяне на регламент на олимпиадата.
Дейност 2. Изработване на рекламни материали.
Дейност 3. Дейност по популяризиране на олимпиадата и генериране на участници.
Дейност 4. Изготвяне на състезателни теми, брошури с решения и инструкции за оценяване.
Дейност 5. Провеждане на олимпиадата.
Дейност 6. Оценка на писмени работи.
Дейност 7. Класиране и награждаване на участниците.
Дейност 8. Анализ на резултатите и мерки за повишаване на качеството на обучение по финансова математика.

 С условията за участие, срокове и формата на провеждане на младежка инициатива "Олимпиада по финансова математика за студенти" може да се запознаете от РЕГЛАМЕНТ НА ОЛИМПИАДАТА.

На 5.11.2022 г. в Икономически университет – Варна се проведе „Олимпиада по финансова математика за студенти“ .

В олимпиадата взеха участие 36 студенти от Икономически университет – Варна и от Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. На първо място се класира Жак Семизов от Икономически университет – Варна, на второ място се класира Антон Антонов от Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и на трето място се класира Никол Добрева от Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

С условията и решенията на задачите от олимпиадата може да се запознаете от брошурата със състезателната тема.

Екип за организация изпълнение на проекта


проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

Ръководител на младежката инициатива

229-a

nikolaev_rosen@ue-varna.bg

Галина Андреева

Галина Андреева

Галина Андреева

Счетоводител на младежката инициатива