Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Светлана Тодорова

гл. ас. д-р Светлана Тодорова

гл. ас. д-р Светлана Тодорова

428

svetlana.todorova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 428/https://meet.google.com/hze-wgnj-rwi: 17:00-19:00

Четвъртък, кабинет 428/https://meet.google.com/hze-wgnj-rwi: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Изследователски методи за бизнеса Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 523 У Въведение в статистиката 31
Вторник
10:15 13:00 53 Л Изследователски методи за бизнеса 27
Четвъртък
09:15 11:00 304 У Въведение в статистиката 33
13:30 15:00 434 У Въведение в статистиката 32
Петък
11:15 13:00 511 У Въведение в статистиката 30
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Дипломантски семинар 4 31 1-55 16.05.2023 10:00 - 11:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Дипломантски семинар 4 32 1-55 16.05.2023 11:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 136-145., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 185-192., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 142.
Доклад 2021
New Challenges in Economic and Business Development – 2021: Post-Crisis Economy : The 13th International Scientific Conference : Proceedings, May 14, 2021, Riga, University of Latvia, Riga : University of Latvia. Faculty of Business, Management and Economics, 2021, 309-316., ISBN(печатно) 978-9934-18-689-9
Статия 2021
Economic Sciences Series, Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 21-32.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 45-54.
Доклад 2021
New Challenges of Economic and Business Development – 2021 : Post-Crisis Economy : 13th International Scientific Conference : Proceedings, May 13 - 15, 2021, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2021, 309-316.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 63-70.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 1, 17 - 25.
Статия 2019
Folia Medica, Plovdiv : Medical University - Plovdiv, 61, 2019, 4, 572 - 578.
Преглед на всички публикации