Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Светлана Тодорова

гл. ас. д-р Светлана Тодорова

428

svetlana.todorova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 428: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 428: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

16 мар 2020, кабинет 428: 11:00-

06 апр 2020, кабинет 428: 11:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в статистиката Курс 2, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 H-214 У Въведение в статистиката 43
13:30 15:00 H-214 У Въведение в статистиката 42
Вторник
10:15 13:00 2-131 Л Въведение в статистиката 42, 43
Сряда
11:15 13:00 433 Л Количествени методи 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 72, 74, 75, 77
Вид Година Публикация
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 15 - 24.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 175 - 183.
Статия 2018
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, USA, Washington, DC : American Chemical Society, 6, 2018, 1, 2 -14.
Статия 2018
Green Chemistry Letters and Reviews, London : Taylor & Francis Ltd, 11, 2018, 4, 439 - 456.
Статия 2017
Journal of Cleaner Production, USA, Oxford, UK : Butterworth-Heinemann, Ltd., 154, 2017, 6, 15 June , 517 - 529.
Статия 2017
International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom, Rochester, UK : Indore, 5, 2017, 12, 63 - 94.
Статия 2015
Journal of Cleaner Production, USA, Oxford, UK : Butterworth-Heinemann, Ltd., 87, 2015, 1, 15 January , 375 - 384.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Статия 2012
Экономика, социология и право, Журнал научных публикаций, Москва: Науч.-инф. издат. центр "Институт стратегических изследований", 2012, № 11, 7-15.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Преглед на всички публикации