Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Светлана Тодорова

гл. ас. д-р Светлана Тодорова

428

svetlana.todorova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 428: 17:00-19:00

Петък, кабинет 428: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

16 мар 2020, кабинет 428: 11:00-

06 апр 2020, кабинет 428: 11:00-

29 май 2020, кабинет неприсъствен: 14:15-16:15

09 юни 2020, кабинет неприсъствен: 14:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Международно управление на човешките ресурси и качеството Курс 3, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Изследователски методи за бизнеса Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-222 Л Изследователски методи за бизнеса 45, 46
Сряда
10:15 13:00 2-219 Л Международно управление на човешките ресурси и качеството 42, 43
Четвъртък
09:15 11:00 H-202 У Изследователски методи за бизнеса 46
11:15 13:00 H-202 У Изследователски методи за бизнеса 45
Петък
09:15 11:00 H-214 У Информатика 24
Вид Година Публикация
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 68 - 74.
Статия 2019
Folia Medica, Plovdiv : Medical University - Plovdiv, 61, 2019, 4, 572 - 578.
Статия 2018
Green Chemistry Letters and Reviews, London : Taylor & Francis Ltd, 11, 2018, 4, 439 - 456.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 175 - 183.
Статия 2018
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, USA, Washington, DC : American Chemical Society, 6, 2018, 1, 2 -14.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 15 - 24.
Статия 2017
Journal of Cleaner Production, USA, Oxford, UK : Butterworth-Heinemann, Ltd., 154, 2017, 6, 15 June , 517 - 529.
Статия 2017
International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom, Rochester, UK : Indore, 5, 2017, 12, 63 - 94.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Статия 2015
Journal of Cleaner Production, USA, Oxford, UK : Butterworth-Heinemann, Ltd., 87, 2015, 1, 15 January , 375 - 384.
Преглед на всички публикации