Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Светлана Тодорова

гл. ас. д-р Светлана Тодорова

428

svetlana.todorova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 428: 15:00-17:00

Петък, кабинет 428: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

09 окт 2019, кабинет 428: 13:30-14:30

06 ное 2019, кабинет 428: 13:30-

04 дек 2019, кабинет 428: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Международно управление на човешките ресурси и качеството Курс 3, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 18:00 2-222 Л Дипломантски семинар 34
Вторник
09:15 11:00 127В Л Дипломантски семинар 46
11:15 13:00 50 У Информатика 23
13:30 15:00 438 У Информатика 25
Сряда
11:15 13:00 438 У Информатика 24
Четвъртък
13:30 15:00 H-214 У Информатика 22
Петък
10:15 13:00 127В Л Международно управление на човешките ресурси и качеството 45, 46
13:30 16:00 306 Л Дипломантски семинар 46
Вид Година Публикация
Статия 2018
ACS Sustainable Chemistry and Engineering, USA, Washington, DC : American Chemical Society, 6, 2018, 1, 2 -14.
Статия 2018
Green Chemistry Letters and Reviews, London : Taylor & Francis Ltd, 11, 2018, 4, 439 - 456.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 15 - 24.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 175 - 183.
Статия 2017
International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom, Rochester, UK : Indore, 5, 2017, 12, 63 - 94.
Статия 2017
Journal of Cleaner Production, USA, Oxford, UK : Butterworth-Heinemann, Ltd., 154, 2017, 6, 15 June , 517 - 529.
Статия 2015
Journal of Cleaner Production, USA, Oxford, UK : Butterworth-Heinemann, Ltd., 87, 2015, 1, 15 January , 375 - 384.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Статия 2012
Экономика, социология и право, Журнал научных публикаций, Москва: Науч.-инф. издат. центр "Институт стратегических изследований", 2012, № 11, 7-15.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Преглед на всички публикации