Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Светлана Тодорова

гл. ас. д-р Светлана Тодорова

гл. ас. д-р Светлана Тодорова

428

svetlana.todorova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 428/https://meet.google.com/hze-wgnj-rwi: 07:00-08:15

Сряда, кабинет 428/https://meet.google.com/hze-wgnj-rwi: 07:00-08:15

Петък, кабинет 428/https://meet.google.com/hze-wgnj-rwi: 07:00-08:30

Дати за неположени изпити

15 мар 2022, кабинет 428/https://meet.google.com/hze-wgnj-rwi: 08:15-09:15

29 мар 2022, кабинет 428/https://meet.google.com/hze-wgnj-rwi: 08:15-09:15

Вид Година Публикация
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 45-54.
Статия 2021
Economic Sciences Series, Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 21-32.
Доклад 2021
New Challenges of Economic and Business Development – 2021 : Post-Crisis Economy : 13th International Scientific Conference : Proceedings, May 13 - 15, 2021, Riga, Univ.of Latvia, Riga : University of Latvia, 2021, 309-316.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 142.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 63-70.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 1, 17 - 25.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 68 - 74.
Статия 2019
Folia Medica, Plovdiv : Medical University - Plovdiv, 61, 2019, 4, 572 - 578.
Статия 2018
Green Chemistry Letters and Reviews, London : Taylor & Francis Ltd, 11, 2018, 4, 439 - 456.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 2, 175 - 183.
Преглед на всички публикации