Икономически университет – Варна

Младежка инициатива "Олимпиада по финансова математика за студенти"

Младежката инициатива "Олимпиада по финансова математика" се осъществява от катедра "Статистика и приложна математика" със съдействието на сектор "Управление на проекти" и финансовата подкрепа на Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.

Финансовата математика е една от приложните математически дисциплини, която способства за изграждане на умения за оптимално управление на различни по мащаб финансови потоци. Организирането и провеждането на олимпиада по финансова математика за студенти може да бъде един стимул за младите хора да се запознаят с основите на тази материя и да навлязат по - дълбоко в различните понятия и дейности, които обхваща тя. Изучаването на финансова математика е полезно не само за студентите по икономика, които следва да използват тези знания при упражняване на професията си, но и за всички други, които ще управляват дори само собствения си бюджет.

Целта на младежката инициатива "Олимпиада по финансова математика за студенти" е да ангажира вниманието на студентите (най-вече по икономика) с този изключително важен дял на приложната математика, като даде възможност на участниците да задълбочат познанията си в тази област и да се изявят в едно състезание, включващо специфични математически задачи, свързани с управление на финансови средства. Състезанието цели да събуди интереса на учащите се и да доведе до придобиване от тях на все по-големи познания и компетенции в тази област. Това е важно, защото неминуемо ще рефлектира позитивно върху тяхната бъдеща професионална и житейска дейност.

Основните дейности, които са предвидени за реализирането на младежка инициатива "Олимпиада по финансова математика за студенти" са:

Дейност 1. Изготвяне на регламент на олимпиадата.
Дейност 2. Дейност по популяризиране на олимпиадата и генериране на участници.
Дейност 3. Изготвяне на състезателни теми, брошури с решения и инструкции за оценяване.
Дейност 4. Провеждане на олимпиадата.
Дейност 5. Оценка на писмени работи.
Дейност 6. Класиране и награждаване на участниците.
Дейност 8. Анализ на резултатите и мерки за повишаване на качеството на обучение по финансова математика.

 С условията за участие, срокове и формата на провеждане на младежка инициатива "Олимпиада по финансова математика за студенти" на 11 ноември 2023 г., можете да се запознаете от РЕГЛАМЕНТ НА ОЛИМПИАДАТА.

Олимпиада по финансова математика, 2022 г.

На 5.11.2022 г. в Икономически университет – Варна се проведе „Олимпиада по финансова математика за студенти“ .

В олимпиадата взеха участие 36 студенти от Икономически университет – Варна и от Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. На първо място се класира Жак Семизов от Икономически университет – Варна, на второ място се класира Антон Антонов от Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и на трето място се класира Никол Добрева от Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

С условията и решенията на задачите от Олимпиадата по финансова математика, проведена през 2022 г. може да се запознаете от брошурата със състезателната тема.

Екип за организация изпълнение на проекта


проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

Ръководител на екип за организация и изпълнение

229-a

nikolaev_rosen@ue-varna.bg

доц. д-р Танка Милкова

доц. д-р Танка Милкова

Член на екип за организация и изпълнение

229-б

tankamilkova@ue-varna.bg

гл. ас. д-р Йордан Петков

гл. ас. д-р Йордан Петков

Член на екип за организация и изпълнение

420

0882164636

jr_petkov@ue-varna.bg

доц. д-р Деян Михайлов

доц. д-р Деян Михайлов

Член на екип за организация и изпълнение

419

0882164535

dgmihaylov@ue-varna.bg

Докт. Тинка Динева

Докт. Тинка Динева

Докт. Тинка Динева

Член на екип за организация и изпълнение

Докт. Галина Николова

Докт. Галина Николова

Докт. Галина Николова

Член на екип за организация и изпълнение

Галина Андреева

Галина Андреева

Галина Андреева

Счетоводител в екипа за организация и изпълнение