Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Велина Йорданова

гл. ас. д-р Велина Йорданова

420

0882164565

v.yordanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 420: 08:15-10:15

Петък, кабинет 420: 11:15-13:15

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, Международен туристически бизнес - ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, Международен туристически бизнес - СПН (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-104 У Приложна математика 7
13:30 16:00 303 У Приложна математика 25
Вторник
10:15 13:00 304 У Приложна математика 11
13:30 16:00 232 У Приложна математика 6
Сряда
10:15 13:00 306 У Приложна математика 13
13:30 16:00 303 У Приложна математика 8
16:15 19:00 303 У Приложна математика 17
Четвъртък
10:15 13:00 302 У Приложна математика 16
13:30 16:00 447 У Приложна математика 21
Петък
08:15 11:00 434 У Приложна математика 15
13:30 16:00 302 У Приложна математика 12
2020-02-09 (Неделя)
14:08 17:08 H-206 У Количествени методи 65, 66, 67, 68
2020-02-15 (Събота)
15:00 17:46 H-206 У Количествени методи 65, 66, 67, 68
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 71 - 77.
Статия 2019
Mathematics Informatics = Математика и информатика : Научно списание, Sofia : Az-Buki, 62, 2019, 3, 290 - 300.
Доклад 2018
Цифрова икономика и блокчейн технологии : Единадесета международна научноприложна конференция, 29.06 - 01.07.2018г. : Сборник научни трудове, Варна : ЛАРГО СИТИ, 2018, 338 - 344.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33 -та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 г. от създаването на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, https://drive.google.com/file/d/14C0a3j0Wb05qzGOStFglui3Y5IUQWIFh/view?usp=sharing , 2018, с. 145 - 152.
Доклад 2018
[Fifth] 5-th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings : Vol. 5. Modern Science. Issue 1.4. Economics and Tourism, Sofia : STEF92 Technology Ltd., https://drive.google.com/file/d/1a6_W3ZojkDAoXRy3x2IOeN_igI3FEsLi/view?usp=sharing , 5, 2018, 1.4, p. 611 - 617.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна, Сер. Икономически науки , Варна, 2017, 2, 169 - 173.
Статия 2017
Mathematics and Informatics, Az-buki NPH, 60, 2017, 5, 515-520.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сб. доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 342 - 349.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 316 - 321.
Доклад 2016
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 31-ва международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2016, 423 - 428.
Преглед на всички публикации