Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Велина Йорданова

гл. ас. д-р Велина Йорданова

420

0882164565

v.yordanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 420: 08:15-10:15

Сряда, кабинет 420: 08:15-10:15

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 302 У Приложна математика 11
13:30 16:00 302 У Приложна математика 6
Вторник
10:15 13:00 306 У Приложна математика 15
13:30 16:00 232 У Приложна математика 14
Сряда
10:15 13:00 302 У Приложна математика 12
13:30 16:00 232 У Приложна математика 5
Четвъртък
10:15 13:00 511 У Приложна математика 8
13:30 16:00 448 У Приложна математика 13
Петък
10:15 13:00 232 У Приложна математика 10
13:30 16:00 232 У Приложна математика 7
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 179 - 186.
Статия 2019
Mathematics Informatics = Математика и информатика : Научно списание, Sofia : Az-Buki, 62, 2019, 3, 290 - 300.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 198 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 62).
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 71 - 77.
Доклад 2018
Цифрова икономика и блокчейн технологии : Единадесета международна научноприложна конференция, 29.06 - 01.07.2018г. : Сборник научни трудове, Варна : ЛАРГО СИТИ, 2018, 338 - 344.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33 -та международна научно-практическа конференция, ноември 2018 г., посветена на 65 г. от създаването на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, https://drive.google.com/file/d/14C0a3j0Wb05qzGOStFglui3Y5IUQWIFh/view?usp=sharing , 2018, с. 145 - 152.
Доклад 2018
[Fifth] 5-th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings : Vol. 5. Modern Science. Issue 1.4. Economics and Tourism, Sofia : STEF92 Technology Ltd., https://drive.google.com/file/d/1a6_W3ZojkDAoXRy3x2IOeN_igI3FEsLi/view?usp=sharing , 5, 2018, 1.4, p. 611 - 617.
Статия 2017
Mathematics and Informatics, Az-buki NPH, 60, 2017, 5, 515-520.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 316 - 321.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна, Сер. Икономически науки , Варна, 2017, 2, 169 - 173.
Преглед на всички публикации