Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Велина Йорданова

гл. ас. д-р Велина Йорданова

гл. ас. д-р Велина Йорданова

420

0882164565

v.yordanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 420: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/emj-xpfu-jfy, 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 310 У Приложна математика 11
13:30 16:00 301 У Приложна математика 12
Вторник
10:15 13:00 310 У Приложна математика 4
13:30 16:00 222 У Приложна математика 19
Сряда
10:15 13:00 434 У Приложна математика 18
13:30 16:00 433 У Приложна математика 13
Четвъртък
10:15 13:00 222 У Приложна математика 5
13:30 16:00 222 У Приложна математика 20
Петък
07:30 10:00 222 У Приложна математика 29
13:30 16:00 223 У Приложна математика 28
Вид Година Публикация
Статия 2023
Математика Плюс, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 1, 94-103., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Статия 2023
Математика Плюс : Списание по математика и информатика, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 2, 74-83., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Статия 2022
Математика Плюс, София : Архимед, 30, 2022, 3, 74-78., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 152-156., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 58-65., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 114-117., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 213-227.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 135-140., ISSN(онлайн) 2683-0280
Преглед на всички публикации