Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

431

d.karadimova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 431: 17:00-19:00

Петък, кабинет 431: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

13 яну 2021, кабинет Въведение в статистиката: 10:00-

14 яну 2021, кабинет Въведение в статистиката: 10:00-

15 яну 2021, кабинет Демографска и социална статистика: 15:00-

21 яну 2021, кабинет Бизнес статистика: 11:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Бизнес статистика Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Демографска и социална статистика Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, ЛМЕН-СПН (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-01 (Понеделник)
15:15 18:00 Е–323 Л Въведение в статистиката 51, 52, 53, 54, 55, 56
2021-02-02 (Вторник)
13:30 16:00 Е–323 Л Въведение в статистиката 51, 52, 53, 54, 55, 56
2021-02-03 (Сряда)
08:15 10:00 Е-Н101 У Въведение в статистиката 52
10:15 13:00 Е–323 Л Въведение в статистиката 51, 52, 53, 54, 55, 56
15:15 17:00 Е-Н101 У Въведение в статистиката 56
2021-02-04 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е-Н101 У Въведение в статистиката 56
11:15 13:00 Е–Н209 У Въведение в статистиката 55
13:30 15:00 Е-Н101 У Въведение в статистиката 53
2021-02-05 (Петък)
09:15 11:00 Е-Н101 У Въведение в статистиката 52
11:15 13:00 Е–323 У Въведение в статистиката 51
13:30 15:00 Е-Н104 У Въведение в статистиката 55
15:15 17:00 Е–Н209 У Въведение в статистиката 54
2021-02-06 (Събота)
09:15 11:00 Е–323 У Въведение в статистиката 51
11:15 13:00 Е–Н209 У Въведение в статистиката 55
13:30 15:00 Е-Н101 У Въведение в статистиката 54
15:15 17:00 Е-Н101 У Въведение в статистиката 56
2021-02-07 (Неделя)
09:15 11:00 Е–323 У Въведение в статистиката 51
11:15 13:00 Е-303 У Въведение в статистиката 53
13:30 15:00 Е-Н101 У Въведение в статистиката 52
2021-02-08 (Понеделник)
09:15 11:00 Е-Н103 У Въведение в статистиката 53
11:15 13:00 Е-305 У Въведение в статистиката 54
2021-02-11 (Четвъртък)
15:15 18:00 Е–323 Л Количествени методи 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
2021-02-14 (Неделя)
10:15 13:00 Е–323 У Количествени методи 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
Вид Година Публикация
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 184 - 191.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 273 - 283.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 216 - 224.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 193 - 199.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Статия 2009
Известия, сп. на Икономически университет – Варна, 2009, 1, 92-102.
Доклад 2009
Сборник с доклади от първа национална конференция на докторанти по стопански науки и управление “Икономиката на знанието и глобалният прогрес”, София, Изд. ”Авангард прима”, 2009, 59-65.
Доклад 2008
Материалы Международной научно-практической конференции “Статистика в диалоге общества и власти”, Санкт-Петербург, 2008, 119-120.
Статия 2008
Икономика и управление, сп. на Югозападен университет “Неофит Рилски”, 2008, 3, 15-23.
Преглед на всички публикации