Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

431

d.karadimova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 431: 11:30-13:30

Сряда, кабинет 431: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

02 окт 2019, кабинет H-209: 11:00-

13 ное 2019, кабинет H-210: 11:00-

04 дек 2019, кабинет H-210: 11:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Туризъм (Дистанционно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Финанси (Дистанционно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Бизнес статистика Курс 4, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Демографска и социална статистика Курс 3, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, Корпоративен бизнес и управление - ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, Логистичен мениджмънт - ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, Финанси и иновации - ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 2-228 Л Демографска и социална статистика 11
13:30 15:00 437 У Информатика 28
Вторник
13:30 15:00 437 У Информатика 27
Сряда
09:15 11:00 50 У Демографска и социална статистика 11
Четвъртък
09:15 11:00 437 У Информатика 5
11:15 13:00 223 Л Бизнес статистика 15, 16
13:30 15:00 51 У Информатика 30
Петък
09:15 11:00 H-205 У Бизнес статистика 16
11:15 13:00 437 У Информатика 29
13:30 15:00 50 У Бизнес статистика 15
2020-02-03 (Понеделник)
09:15 13:00 323 Л Въведение в статистиката 44, 45, 46, 47, 48, 49
2020-02-04 (Вторник)
15:15 18:00 128 Л Въведение в статистиката 44, 45, 46, 47, 48, 49
2020-02-05 (Сряда)
13:30 15:00 122 Л Въведение в статистиката 44, 45, 46, 47, 48, 49
15:15 17:00 232 У Въведение в статистиката 46
2020-02-06 (Четвъртък)
09:15 11:00 303 У Въведение в статистиката 47, 48
11:15 13:00 303 У Въведение в статистиката 49
13:30 15:00 303 У Въведение в статистиката 46
15:15 17:00 303 У Въведение в статистиката 45
2020-02-07 (Петък)
11:15 13:00 223 У Въведение в статистиката 49
13:30 15:00 223 У Въведение в статистиката 47, 48
15:15 17:00 223 У Въведение в статистиката 44
2020-02-08 (Събота)
09:15 11:00 304 У Въведение в статистиката 45
11:15 13:00 304 У Въведение в статистиката 46
13:30 15:00 304 У Въведение в статистиката 44
15:15 17:00 304 У Въведение в статистиката 47, 48
2020-02-09 (Неделя)
09:15 11:00 305 У Въведение в статистиката 49
11:15 13:00 305 У Въведение в статистиката 44
13:30 15:00 305 У Въведение в статистиката 45
2020-02-12 (Сряда)
10:15 13:00 H-207 Л Количествени методи 69, 70, 71
2020-02-15 (Събота)
10:15 13:00 H-207 У Количествени методи 69, 70, 71
Вид Година Публикация
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 184 - 191.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 273 - 283.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 216 - 224.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 193 - 199.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Доклад 2009
Сборник с доклади от първа национална конференция на докторанти по стопански науки и управление “Икономиката на знанието и глобалният прогрес”, София, Изд. ”Авангард прима”, 2009, 59-65.
Статия 2009
Известия, сп. на Икономически университет – Варна, 2009, 1, 92-102.
Доклад 2008
Материалы Международной научно-практической конференции “Статистика в диалоге общества и власти”, Санкт-Петербург, 2008, 119-120.
Статия 2008
Икономика и управление, сп. на Югозападен университет “Неофит Рилски”, 2008, 3, 15-23.
Преглед на всички публикации