Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

431

d.karadimova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет 431: 16:30-17:30

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/wqp-khbp-chu, 17:30-18:30

Дати за неположени изпити

29 мар 2024, кабинет Н-201: 15:00-

26 апр 2024, кабинет Н-201: 15:00-

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и одит Въведение в статистиката 2 38 eLearn 01.06.2024 13:00 - 15:00
Финанси Въведение в статистиката 2 39 eLearn 01.06.2024 15:00 - 17:00
Банков мениджмънт - ДНДО Количествени методи 5 52 eLearn 04.06.2024 13:00 - 15:00
Финанси и иновации - ДНДО Количествени методи 5 53 eLearn 04.06.2024 15:00 - 17:00
Финанси и иновации - СПН Количествени методи 5 54 eLearn 04.06.2024 13:00 - 15:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Количествени методи 5 55 eLearn 04.06.2024 13:00 - 15:00
Логистичен мениджмънт - ДНДО Количествени методи 5 56 eLearn 04.06.2024 13:00 - 15:00
Аграрен бизнес - ДНДО Количествени методи 5 57 eLearn 04.06.2024 13:00 - 15:00
Бизнес консултиране - ДНДО Количествени методи 5 58 eLearn 04.06.2024 13:00 - 15:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Количествени методи 5 59 eLearn 04.06.2024 15:00 - 17:00
Реклама и медийни комуникации - ДНДО Количествени методи 5 60 eLearn 04.06.2024 15:00 - 17:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО Количествени методи 5 61 eLearn 04.06.2024 15:00 - 17:00
Омниканален търговски бизнес - ДНДО Количествени методи 5 63 eLearn 04.06.2024 15:00 - 17:00
Недвижими имоти и инвестиции Въведение в статистиката 2 41 eLearn 08.06.2024 13:00 - 15:00
Индустриален бизнес и предприемачество Въведение в статистиката 2 42 eLearn 08.06.2024 11:00 - 13:00
Икономика и търговия Въведение в статистиката 2 40 eLearn 15.06.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 14:00 - 16:00 eLearn
28.06.2024 14:00 - 16:00 eLearn
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Математика Плюс : Списание по математика и информатика, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 2, 74-83., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 239., ISBN(печатно) 978-954-21-1146-7 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 146-156., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 136-145., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 129-136., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna: Union of Scientists, 10, 2021, 1, 105-113.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 63-70.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 184 - 191.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 216 - 224.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 273 - 283.
Преглед на всички публикации