Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

431

d.karadimova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 431: 10:15-11:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/wqp-khbp-chu, 08:30-09:30

Дати за неположени изпити

16 ное 2023, кабинет Н-201: 10:00-

07 дек 2023, кабинет Н-201: 10:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Бизнес статистика Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Социална статистика Курс 3, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 H-214 У Информатика 19
13:30 15:00 H-209 Л Бизнес статистика 6
Вторник
08:15 10:00 H-214 У Информатика 21
13:30 15:00 H-203 У Социална статистика 24
Сряда
11:15 13:00 50 У Информатика 22
Четвъртък
08:15 10:00 H-214 У Информатика 18
11:15 13:00 H-202 У Бизнес статистика 6
Петък
09:15 11:00 438 У Информатика 24
11:15 13:00 H-202 Л Социална статистика 24
13:30 15:00 51 У Информатика 20
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Социална сигурност и застраховане Социална статистика 3 24 1-306 22.01.2024 10:00 - 12:00
Бизнес икономика Бизнес статистика 4 6 1-305 24.01.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Математика Плюс : Списание по математика и информатика, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 2, 74-83., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 239., ISBN(печатно) 978-954-21-1146-7 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 146-156., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 136-145., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 129-136., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna: Union of Scientists, 10, 2021, 1, 105-113.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 63-70.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 184 - 191.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 273 - 283.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 216 - 224.
Преглед на всички публикации