Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

431

d.karadimova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, 13:15-15:15

Четвъртък, 15:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Бизнес статистика Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Демографска и социална статистика Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 H-202 У Демографска и социална статистика 30
11:15 13:00 51 У Информатика 21
15:15 17:00 437 У Информатика 18
Вторник
13:30 15:00 437 У Бизнес статистика 14
Сряда
08:15 10:00 2-217 Л Демографска и социална статистика 30
13:30 15:00 220 Л Бизнес статистика 14, 15
Четвъртък
13:30 15:00 438 У Информатика 23
17:15 19:00 438 У Информатика 20
Петък
09:15 11:00 437 У Информатика 24
11:15 13:00 51 У Информатика 22
Вид Година Публикация
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 184 - 191.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 273 - 283.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 216 - 224.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 193 - 199.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Статия 2009
Известия, сп. на Икономически университет – Варна, 2009, 1, 92-102.
Доклад 2009
Сборник с доклади от първа национална конференция на докторанти по стопански науки и управление “Икономиката на знанието и глобалният прогрес”, София, Изд. ”Авангард прима”, 2009, 59-65.
Статия 2008
Икономика и управление, сп. на Югозападен университет “Неофит Рилски”, 2008, 3, 15-23.
Доклад 2008
Материалы Международной научно-практической конференции “Статистика в диалоге общества и власти”, Санкт-Петербург, 2008, 119-120.
Преглед на всички публикации