Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

гл. ас. д-р Димитрия Карадимова

431

d.karadimova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/yhs-fqzt-nds: 13:15-15:15

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/yhs-fqzt-nds: 15:15-17:15

Дати за неположени изпити

28 окт 2021, кабинет : 11:00-13:00

28 окт 2021, кабинет https://meet.google.com/yhs-fqzt-nds: 15:15-17:15

25 ное 2021, кабинет : 11:00-13:00

25 ное 2021, кабинет https://meet.google.com/yhs-fqzt-nds: 15:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Бизнес статистика Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Демографска и социална статистика Курс 3, З.И ОС. (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, СПНС-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, УП-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, КЕС-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-01 (Вторник)
10:15 13:00 Е-303 Л Въведение в статистиката 45, 46, 47, 48, 49, 50
2022-02-02 (Сряда)
11:15 13:00 Е-303 Л Въведение в статистиката 45, 46, 47, 48, 49, 50
13:30 15:00 Е-305 У Въведение в статистиката 48, 49
2022-02-03 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-310 У Въведение в статистиката 45
13:30 15:00 Е-305 Л Въведение в статистиката 45, 46, 47, 48, 49, 50
2022-02-04 (Петък)
09:15 11:00 Е-310 Л Въведение в статистиката 45, 46, 47, 48, 49, 50
11:15 13:00 Е–433 У Въведение в статистиката 46, 50
2022-02-05 (Събота)
11:15 13:00 Е-303 У Въведение в статистиката 45
13:30 15:00 Е-Н103 У Въведение в статистиката 46, 50
2022-02-06 (Неделя)
11:15 13:00 Е-Н101 У Въведение в статистиката 47
13:30 15:00 Е-Н101 У Въведение в статистиката 48, 49
2022-02-07 (Понеделник)
09:15 11:00 Е–323 У Въведение в статистиката 45
11:15 13:00 Е-Н210 У Въведение в статистиката 48, 49
13:30 15:00 Е-Н103 У Въведение в статистиката 47
2022-02-08 (Вторник)
09:15 11:00 Е-Н103 У Въведение в статистиката 47
11:15 13:00 Е-303 У Въведение в статистиката 46, 50
2022-02-10 (Четвъртък)
13:30 16:00 Е-303 Л Количествени методи 55, 56, 57, 58, 59
2022-02-13 (Неделя)
13:30 16:00 Е-312 У Количествени методи 55, 56, 57, 58, 59
2022-02-01 (Вторник)
13:30 16:16 Е-221 Л Количествени методи 49, 50, 51, 52, 53, 54
2022-02-04 (Петък)
14:08 16:16 Е-111 Л Количествени методи 49, 50, 51, 52, 53, 54
2022-02-09 (Сряда)
12:38 14:46 220 У Количествени методи 49, 50, 51, 52, 53, 54
2022-02-10 (Четвъртък)
09:00 11:46 220 У Количествени методи 49, 50, 51, 52, 53, 54
Вид Година Публикация
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 63-70.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 184 - 191.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 273 - 283.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, с. 216 - 224.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 193 - 199.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Доклад 2009
Сборник с доклади от първа национална конференция на докторанти по стопански науки и управление “Икономиката на знанието и глобалният прогрес”, София, Изд. ”Авангард прима”, 2009, 59-65.
Статия 2009
Известия, сп. на Икономически университет – Варна, 2009, 1, 92-102.
Статия 2008
Икономика и управление, сп. на Югозападен университет “Неофит Рилски”, 2008, 3, 15-23.
Преглед на всички публикации