Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Деян Михайлов

гл. ас. д-р Деян Михайлов

419

0882164535

dgmihaylov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 419: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 419: 09:00-11:00

Мултимедия
Криптография и защита на данните
Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ
Вид Година Публикация
Статия 2020
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 12, 2020, 2, 3 - 14.
Статия 2019
Mathematics Informatics = Математика и информатика : Научно списание, Sofia : Az-Buki, 62, 2019, 3, 290 - 300.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : St. Ivan Rilski [University of Mining and Geology], 62, 2019, 4, 104 - 107.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House , 2019, 225 - 232.
Статия 2019
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 11, 2019, 4, 39 - 50.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33 -та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 193 - 200.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 382 - 392.
Статия 2017
The Journal of Defense Modeling and Simulation, SAGE Publishing, Vol. 14, Iss. 4, pp 465-470
Доклад 2016
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 31-ва международна научно-практическа конференция - ноември 2016 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 416-422.
Статия 2016
Военен журнал, 123, 2016, 2, 104 - 110.
Преглед на всички публикации