Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Деян Михайлов

гл. ас. д-р Деян Михайлов

419

0882164535

dgmihaylov@ue-varna.bg

Автобиография

Линк за консултации
https://meet.google.com/qka-amkr-bgn

Консултации

Вторник, кабинет 419: 15:30-17:30

Сряда, кабинет 419: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

19 яну 2021, кабинет 419: 14:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, ЛМЕН-СПН (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-08 (Понеделник)
16:15 19:00 Е–323 Л Количествени методи 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
2021-02-13 (Събота)
15:15 18:00 Е–323 У Количествени методи 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
Вид Година Публикация
Статия 2020
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 12, 2020, 2, 3 - 14.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia: St. Ivan Rilski [Univ. of Mining and Geology] , 62, 2019, 4, 104 - 107.
Статия 2019
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 11, 2019, 4, 39 - 50.
Статия 2019
Mathematics Informatics = Математика и информатика : Научно списание, Sofia : Az-Buki, 62, 2019, 3, 290 - 300.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : St. Ivan Rilski [University of Mining and Geology], 62, 2019, 4, 104 - 107.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House , 2019, 225 - 232.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33 -та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 193 - 200.
Статия 2017
The Journal of Defense Modeling and Simulation, SAGE Publishing, Vol. 14, Iss. 4, pp 465-470
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 382 - 392.
Статия 2016
// Военен журнал, 122, 2016, 4, 59-65.
Преглед на всички публикации