Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Деян Михайлов

гл. ас. д-р Деян Михайлов

гл. ас. д-р Деян Михайлов

419

0882164535

dgmihaylov@ue-varna.bg

Автобиография

Линк към виртуална зала за консултации
https://meet.google.com/qka-amkr-bgn

Консултации

Понеделник, кабинет 419: 13:30-15:30

Четвъртък, кабинет 419: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

24 окт 2022, кабинет 419: 13:30-

07 ное 2022, кабинет 419: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Дискретна математика Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Дискретна математика Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Теория на вероятностите и математическа статистика Курс 1, DS (Редовно обучение)
Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ Курс 5, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, РМК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Математически основи на информатиката Курс 1, DS (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 305 Л Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ 42
16:15 18:00 H-214 У Дискретна математика 35
Вторник
11:15 13:00 H-202 У Математически основи на информатиката 44
13:30 15:00 H-203 У Теория на вероятностите и математическа статистика 44
15:15 18:00 301 Л Дискретна математика 34, 35, 36, 37
Сряда
11:15 13:00 H-214 У Дискретна математика 34
17:15 19:00 51 У Дискретна математика 36
Четвъртък
13:30 15:00 H-202 Л Математически основи на информатиката 44
Петък
08:15 10:00 H-212 Л Теория на вероятностите и математическа статистика 44
11:15 13:00 51 У Дискретна математика 37
13:30 15:00 53 У Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ 42
2023-02-08 (Сряда)
09:15 12:00 Е-15 Л Количествени методи 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
2023-02-15 (Сряда)
13:30 16:00 Е–Н207 У Количествени методи 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Вид Година Публикация
Статия 2022
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 65, 2022, 1, 53-71., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / DOI 10.53656/math2022-1-4-kri / Web of Science / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 107-113., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 97-102., ISBN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 103-106., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 140.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Статия 2020
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 12, 2020, 2, 3 - 14.
Статия 2019
Mathematics Informatics = Математика и информатика : Научно списание, Sofia : Az-Buki, 62, 2019, 3, 290 - 300., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / Web of Science
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia: St. Ivan Rilski [Univ. of Mining and Geology] , 62, 2019, 4, 104 - 107.
Преглед на всички публикации