Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Деян Михайлов

гл. ас. д-р Деян Михайлов

гл. ас. д-р Деян Михайлов

419

0882164535

dgmihaylov@ue-varna.bg

Автобиография

Линк към виртуална зала за консултации
https://meet.google.com/qka-amkr-bgn
Линк към виртуална зала за упражнения по Приложна математика
https://meet.google.com/psh-boas-njw

Консултации

Понеделник, кабинет 419: 08:00-10:00

Четвъртък, кабинет 419: 16:30-18:30

Дати за неположени изпити

28 окт 2021, кабинет 419: 16:30-

11 ное 2021, кабинет 419: 16:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-07 (Понеделник)
10:15 13:00 Е-128 Л Количествени методи 55, 56, 57, 58, 59
2022-02-10 (Четвъртък)
10:15 13:00 Е-312 У Количествени методи 55, 56, 57, 58, 59
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 140.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Статия 2020
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 12, 2020, 2, 3 - 14.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House , 2019, 225 - 232.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia: St. Ivan Rilski [Univ. of Mining and Geology] , 62, 2019, 4, 104 - 107.
Статия 2019
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 11, 2019, 4, 39 - 50.
Статия 2019
Mathematics Informatics = Математика и информатика : Научно списание, Sofia : Az-Buki, 62, 2019, 3, 290 - 300.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : St. Ivan Rilski [University of Mining and Geology], 62, 2019, 4, 104 - 107.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33 -та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 193 - 200.
Статия 2017
The Journal of Defense Modeling and Simulation, SAGE Publishing, Vol. 14, Iss. 4, pp 465-470
Преглед на всички публикации