Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Деян Михайлов

гл. ас. д-р Деян Михайлов

гл. ас. д-р Деян Михайлов

419

0882164535

dgmihaylov@ue-varna.bg

Автобиография

Линк към виртуална зала за консултации
https://meet.google.com/qka-amkr-bgn

Консултации

Понеделник, кабинет 419: 15:30-17:30

Сряда, кабинет 419: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

14 мар 2022, кабинет 419 (online): 15:30-

04 апр 2022, кабинет 419: 15:30-

Вид Година Публикация
Статия 2022
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 65, 2022, 1, 53-71.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 140.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Статия 2020
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 12, 2020, 2, 3 - 14.
Статия 2019
Mathematics Informatics = Математика и информатика : Научно списание, Sofia : Az-Buki, 62, 2019, 3, 290 - 300.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : St. Ivan Rilski [University of Mining and Geology], 62, 2019, 4, 104 - 107.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House , 2019, 225 - 232.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia: St. Ivan Rilski [Univ. of Mining and Geology] , 62, 2019, 4, 104 - 107.
Статия 2019
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 11, 2019, 4, 39 - 50.
Преглед на всички публикации