Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Деян Михайлов

гл. ас. д-р Деян Михайлов

гл. ас. д-р Деян Михайлов

419

0882164535

dgmihaylov@ue-varna.bg

Автобиография

Линк за консултации
https://meet.google.com/qka-amkr-bgn

Консултации

Понеделник, кабинет 419: 08:00-10:00

Четвъртък, кабинет 419: 16:30-18:30

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 303 У Приложна математика 16
13:30 16:00 303 У Приложна математика 17
Сряда
13:30 16:00 303 У Приложна математика 18
Четвъртък
10:15 13:00 303 У Приложна математика 22
13:30 16:00 306 У Приложна математика 19
Петък
11:15 13:00 Е–Н207 Л Приложна математика 8, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33
2021-09-23 (Четвъртък)
16:15 18:00 Е–433 У Приложна математика 43
2021-09-24 (Петък)
09:15 11:00 Е-Н104 У Приложна математика 40
17:15 19:00 Е-Н101 У Приложна математика 43
2021-09-25 (Събота)
09:15 11:00 Е–323 У Приложна математика 40
11:15 13:00 Е-310 У Приложна математика 42
15:15 17:00 Е-Н101 У Приложна математика 38
17:15 19:00 Е–433 У Приложна математика 39
2021-09-26 (Неделя)
09:15 11:00 Е–323 У Приложна математика 40
11:15 13:00 Е–323 У Приложна математика 43
13:30 15:00 Е–323 У Приложна математика 42
15:15 17:00 Е–433 У Приложна математика 39
17:15 19:00 Е-Н103 У Приложна математика 38
2021-09-27 (Понеделник)
08:15 10:00 Е-Н101 У Приложна математика 42
16:15 19:00 Е-305 У Приложна математика 39
2021-09-28 (Вторник)
09:15 11:00 Е–433 У Приложна математика 38
11:15 13:00 Е–433 У Приложна математика 39
13:30 16:00 Е-302 У Приложна математика 43
2021-09-29 (Сряда)
10:15 13:00 Е-312 У Приложна математика 38
16:15 19:00 Е-Н101 У Приложна математика 42
2021-09-30 (Четвъртък)
16:15 19:00 Е-Н103 У Приложна математика 40
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 140.
Статия 2020
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 12, 2020, 2, 3 - 14.
Статия 2019
Mathematics Informatics = Математика и информатика : Научно списание, Sofia : Az-Buki, 62, 2019, 3, 290 - 300.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : St. Ivan Rilski [University of Mining and Geology], 62, 2019, 4, 104 - 107.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House , 2019, 225 - 232.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia: St. Ivan Rilski [Univ. of Mining and Geology] , 62, 2019, 4, 104 - 107.
Статия 2019
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 11, 2019, 4, 39 - 50.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33 -та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 193 - 200.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 382 - 392.
Преглед на всички публикации