Икономически университет – Варна

доц. д-р Деян Михайлов

доц. д-р Деян Михайлов

доц. д-р Деян Михайлов

419

0882164535

dgmihaylov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 419: 15:30-16:30

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/qka-amkr-bgn, 15:15-16:15

Дати за неположени изпити

14 мар 2024, кабинет 419: 15:30-

18 апр 2024, кабинет 419: 15:30-

Дискретна математика
Теория на вероятностите и математическа статистика
Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ
Математически основи на информатиката
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Банков мениджмънт - ДНДО Количествени методи 5 52 eLearn 04.06.2024 13:00 - 15:00
Финанси и иновации - ДНДО Количествени методи 5 53 eLearn 04.06.2024 15:00 - 17:00
Финанси и иновации - СПН Количествени методи 5 54 eLearn 04.06.2024 13:00 - 15:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Количествени методи 5 55 eLearn 04.06.2024 13:00 - 15:00
Логистичен мениджмънт - ДНДО Количествени методи 5 56 eLearn 04.06.2024 13:00 - 15:00
Аграрен бизнес - ДНДО Количествени методи 5 57 eLearn 04.06.2024 13:00 - 15:00
Бизнес консултиране - ДНДО Количествени методи 5 58 eLearn 04.06.2024 13:00 - 15:00
Управление на продажбите и мърчандайзинг - ДНДО Количествени методи 5 59 eLearn 04.06.2024 15:00 - 17:00
Реклама и медийни комуникации - ДНДО Количествени методи 5 60 eLearn 04.06.2024 15:00 - 17:00
Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО Количествени методи 5 61 eLearn 04.06.2024 15:00 - 17:00
Омниканален търговски бизнес - ДНДО Количествени методи 5 63 eLearn 04.06.2024 15:00 - 17:00
Data Science Математически основи на информатиката 1 38 Н-202 13.06.2024 10:00 - 12:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ 5 46 1-303 14.06.2024 10:00 - 12:00
Мобилни и уеб технологии - СПН Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ 5 62 1-303 14.06.2024 10:00 - 12:00
Информатика и компютърни науки Дискретна математика 2 35 1-433 18.06.2024 11:00 - 13:00
Data Science Теория на вероятностите и математическа статистика 1 38 Н-203 18.06.2024 09:00 - 11:00
Информатика и компютърни науки Дискретна математика 2 34 1-323 19.06.2024 11:00 - 13:00
Мобилни и уеб технологии Дискретна математика 2 37 1-323 19.06.2024 11:00 - 13:00
Информатика и компютърни науки Дискретна математика 2 36 1-433 20.06.2024 11:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 107-113., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Статия 2022
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 65, 2022, 1, 53-71., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / DOI 10.53656/math2022-1-4-kri / Web of Science / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 97-102., ISBN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 103-106., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 140.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Статия 2020
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 12, 2020, 2, 3 - 14.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia : St. Ivan Rilski [University of Mining and Geology], 62, 2019, 4, 104 - 107.
Статия 2019
Mathematics Informatics = Математика и информатика : Научно списание, Sofia : Az-Buki, 62, 2019, 3, 290 - 300., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / Web of Science
Преглед на всички публикации