Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Деян Михайлов

гл. ас. д-р Деян Михайлов

гл. ас. д-р Деян Михайлов

419

0882164535

dgmihaylov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 419: 15:15-17:15

Четвъртък, кабинет 419: 16:15-18:15

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Линейна алгебра и математически анализ Курс 1, DS (Редовно обучение)
Статистика за Data Science Курс 2, DS (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-212 Л Линейна алгебра и математически анализ 38
15:15 18:00 H-212 У Приложна математика 40
Вторник
08:15 11:00 232 У Приложна математика 25
11:15 13:00 H-208 Л Приложна математика 40
13:30 15:00 53 У Статистика за Data Science 44
Четвъртък
09:15 11:00 H-205 У Линейна алгебра и математически анализ 38
13:30 16:00 220 У Приложна математика 24
Петък
09:15 11:00 H-202 Л Статистика за Data Science 44
2023-09-20 (Сряда)
09:15 11:00 Е-3 У Приложна математика 43
11:15 13:00 Е-2 У Приложна математика 42
15:15 17:00 Е-2 У Приложна математика 41
2023-09-21 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-2 У Приложна математика 42
16:15 18:00 Е-3 У Приложна математика 43
2023-09-23 (Събота)
08:15 11:00 Е-1 У Приложна математика 41
11:15 13:00 Е-1 У Приложна математика 44, 46
13:30 15:00 Е-1 У Приложна математика 45
2023-09-26 (Вторник)
15:15 18:00 Е-1 У Приложна математика 44, 46
2023-09-27 (Сряда)
09:15 11:00 Е-3 У Приложна математика 43
11:15 13:00 Е-1 У Приложна математика 41
13:30 15:00 Е-2 У Приложна математика 42
15:15 17:00 Е-2 У Приложна математика 45
2023-09-28 (Четвъртък)
11:15 13:00 Е-2 У Приложна математика 44, 46
2023-09-29 (Петък)
11:15 13:00 Е-1 У Приложна математика 44, 46
13:30 15:00 Е-2 У Приложна математика 41
15:15 18:00 Е-1 У Приложна математика 45
2023-09-30 (Събота)
08:15 11:00 Е-1 У Приложна математика 43
11:15 13:00 Е-2 У Приложна математика 45
13:30 16:00 Е-1 У Приложна математика 42
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 97-102., ISBN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 103-106., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 107-113., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Статия 2022
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 65, 2022, 1, 53-71., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / DOI 10.53656/math2022-1-4-kri / Web of Science / Линк
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 140.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Статия 2020
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 12, 2020, 2, 3 - 14.
Статия 2019
Journal of Mining and Geological Sciences, Sofia: St. Ivan Rilski [Univ. of Mining and Geology] , 62, 2019, 4, 104 - 107.
Статия 2019
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 11, 2019, 4, 39 - 50.
Преглед на всички публикации