Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Деян Михайлов

гл. ас. д-р Деян Михайлов

419

0882164535

dgmihaylov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 419: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 419: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

30 мар 2020, кабинет 234: 11:00-

27 апр 2020, кабинет 234: 11:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Мултимедия Курс 2, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Мултимедия Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Криптография и защита на данните Курс 3, Информатика (Редовно обучение)
Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Дистанционно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 511 Л Криптография и защита на данните 41, 42, 43
17:15 19:00 437 У Криптография и защита на данните 42
Вторник
09:15 11:00 51 У Мултимедия 24
11:15 13:00 51 У Мултимедия 23
Сряда
09:15 11:00 50 У Криптография и защита на данните 41
13:30 15:00 53 У Криптография и защита на данните 43
Четвъртък
11:15 13:00 H-203 Л Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ 63
15:15 17:00 H-203 У Мултимедия 50
Петък
11:15 13:00 H-203 У Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ 63
13:30 15:00 51 У Мултимедия 25
Вид Година Публикация
Статия 2019
International Journal on Information Technologies and Security, Sofia : Union of Scientists in Bulgaria, 11, 2019, 4, 39 - 50.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House , 2019, 225 - 232.
Статия 2019
Mathematics Informatics = Математика и информатика : Научно списание, Sofia : Az-Buki, 62, 2019, 3, 290 - 300.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33 -та международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 193 - 200.
Статия 2017
The Journal of Defense Modeling and Simulation, SAGE Publishing, Vol. 14, Iss. 4, pp 465-470
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 382 - 392.
Доклад 2016
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 31-ва международна научно-практическа конференция - ноември 2016 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 416-422.
Статия 2016
// Военен журнал, 122, 2016, 4, 59-65.
Учебно помагало 2016
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 420 с.
Статия 2016
Военен журнал, 123, 2016, 2, 104 - 110.
Преглед на всички публикации