Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Йордан Петков

гл. ас. д-р Йордан Петков

гл. ас. д-р Йордан Петков

420

0882164636

jr_petkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 420: 17:00-18:00

Сряда, кабинет 420: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 420: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, СПНС-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, УП-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, КЕС-ДНДО (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-11 (Петък)
15:00 17:46 220 У Количествени методи 49, 50, 51, 52, 53, 54
2022-02-12 (Събота)
15:00 17:46 220 У Количествени методи 49, 50, 51, 52, 53, 54
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 590 - 598.
Монография 2018
София : МБС Европейско кенгуру, https://drive.google.com/file/d/1F7hMghr7Oh9_Vw1ngXPg9IGUyodacsq3/view?usp=sharing , 2018, 127 с. - (Сер. Математическа библ. Сдружение Европейско кенгуру).
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 367 - 375.
Статия 2017
Математика и информатика, София: Аз Буки, 60, 2017, 6, 616 - 625.
Статия 2017
Математика и информатика , София: НИОН "Аз-буки", 60, 2017, 4, 363 - 369.
Статия 2017
Математика и информатика, София: Аз Буки, 60, 2017, 5, с. 474 – 480.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сб. доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 342 - 349.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 316 - 321.
Статия 2016
Математика плюс, Университет по финанси, бизнес и предприемачество, 24, 2016, 4, 48 - 62.
Преглед на всички публикации