Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Йордан Петков

гл. ас. д-р Йордан Петков

гл. ас. д-р Йордан Петков

420

0882164636

jr_petkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 420: 09:00-11:00

Петък, кабинет 420: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2023, кабинет 420: 13:00-

29 ное 2023, кабинет 420: 13:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Линейна алгебра и аналитична геометрия Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Линейна алгебра и аналитична геометрия Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 303 У Линейна алгебра и аналитична геометрия 37
13:30 15:00 303 У Линейна алгебра и аналитична геометрия 34
Вторник
11:15 13:00 232 У Линейна алгебра и аналитична геометрия 35
15:15 18:00 304 У Приложна математика 3, 39
Сряда
07:30 10:00 312 У Приложна математика 1
10:15 13:00 323 Л Линейна алгебра и аналитична геометрия 34, 35, 36, 37
Четвъртък
11:15 13:00 312 У Линейна алгебра и аналитична геометрия 36
Петък
08:15 11:00 223 У Приложна математика 2
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Математика Плюс : Списание по математика и информатика, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 2, 74-83., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 72. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-3-1
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 40-47., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 128. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-4-8
Статия 2022
Математика плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 66-79., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Статия 2022
Математика Плюс, София : Архимед ; Асоциацията за развитие на образованието, 30, 2022, 4, 78-85., ISSN(печатно) 0861-8321 , ISSN(онлайн) 2603-4964
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 46-54., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 120. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-2-4
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Преглед на всички публикации