Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Йордан Петков

гл. ас. д-р Йордан Петков

420

0882164636

jr_petkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 420: 16:00-18:00

Сряда, кабинет 420: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

12 ное 2019, кабинет 234: 11:00-

10 дек 2019, кабинет 234: 11:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 232 У Приложна математика 9
13:30 16:00 223 У Приложна математика 2
Вторник
10:15 13:00 223 У Приложна математика 26
13:30 16:00 H-212 У Приложна математика 4
Сряда
08:15 11:00 H-103 У Приложна математика 1
13:30 16:00 127В У Приложна математика 36
Петък
07:30 10:00 H-101 У Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси 26, 27, 62
13:30 16:00 232 У Приложна математика 35
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2018
София : МБС Европейско кенгуру, https://drive.google.com/file/d/1F7hMghr7Oh9_Vw1ngXPg9IGUyodacsq3/view?usp=sharing , 2018, 127 с. - (Сер. Математическа библ. Сдружение Европейско кенгуру).
Статия 2017
Математика и информатика, София: Аз Буки, 60, 2017, 6, 616 - 625.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 367 - 375.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 316 - 321.
Статия 2017
Математика и информатика, София: Аз Буки, 60, 2017, 5, с. 474 – 480.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сб. доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 342 - 349.
Статия 2017
Математика и информатика , София: НИОН "Аз-буки", 60, 2017, 4, 363 - 369.
Монография 2016
Издателство "МООРЕА", 2016.
Монография 2016
Варна: Унив. изд. ВСУ "Черноризец Храбър", 2016.
Статия 2016
Списание Математика и информатика, София: Аз Буки, том 59, 2016, кн. 3, с. 243-255.
Преглед на всички публикации