Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Йордан Петков

гл. ас. д-р Йордан Петков

гл. ас. д-р Йордан Петков

420

0882164636

jr_petkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 420: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 420: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Бази от данни Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 306 У Приложна математика 2
13:30 15:00 H-214 У Бази от данни 38
Вторник
13:30 15:00 H-214 У Бази от данни 39
15:15 17:00 H-214 У Бази от данни 37
Сряда
11:15 13:00 H-214 У Бази от данни 36
Четвъртък
10:15 13:00 232 У Приложна математика 5
Петък
10:15 13:00 302 У Приложна математика 1
13:30 16:00 447 У Приложна математика 3
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 590 - 598.
Учебно помагало 2018
София : МБС Европейско кенгуру, https://drive.google.com/file/d/1F7hMghr7Oh9_Vw1ngXPg9IGUyodacsq3/view?usp=sharing , 2018, 127 с. - (Сер. Математическа библ. Сдружение Европейско кенгуру).
Статия 2017
Математика и информатика, София: Аз Буки, 60, 2017, 6, 616 - 625.
Статия 2017
Математика и информатика , София: НИОН "Аз-буки", 60, 2017, 4, 363 - 369.
Статия 2017
Математика и информатика, София: Аз Буки, 60, 2017, 5, с. 474 – 480.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сб. доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 342 - 349.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 367 - 375.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 316 - 321.
Статия 2016
Математика плюс, Университет по финанси, бизнес и предприемачество, 24, 2016, 4, 48 - 62.
Преглед на всички публикации