Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Йордан Петков

гл. ас. д-р Йордан Петков

420

0882164636

jr_petkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 420: 14:00-16:00

Вторник, кабинет 420: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

30 мар 2020, кабинет 234: 11:00-

27 апр 2020, кабинет 234: 11:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на риска Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Количествени методи в управлението Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 301 Л Количествени методи в управлението 24, 25, 26
11:15 13:00 H-208 У Количествени методи в управлението 25
16:15 19:00 312 Л Управление на риска 36, 37, 38
Вторник
09:15 11:00 511 У Количествени методи в управлението 26
11:15 13:00 447 У Количествени методи в управлението 24
Четвъртък
11:15 13:00 319 У Количествени методи 61, 62
13:30 15:00 433 У Количествени методи 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 72, 74, 75, 77
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2018
София : МБС Европейско кенгуру, https://drive.google.com/file/d/1F7hMghr7Oh9_Vw1ngXPg9IGUyodacsq3/view?usp=sharing , 2018, 127 с. - (Сер. Математическа библ. Сдружение Европейско кенгуру).
Статия 2017
Математика и информатика, София: Аз Буки, 60, 2017, 6, 616 - 625.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 316 - 321.
Статия 2017
Математика и информатика, София: Аз Буки, 60, 2017, 5, с. 474 – 480.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 367 - 375.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сб. доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 342 - 349.
Статия 2017
Математика и информатика , София: НИОН "Аз-буки", 60, 2017, 4, 363 - 369.
Монография 2016
Издателство "МООРЕА", 2016.
Статия 2016
Списание Математика и информатика, София: Аз Буки, том 59, 2016, кн. 3, с. 243-255.
Монография 2016
Варна: Унив. изд. ВСУ "Черноризец Храбър", 2016.
Преглед на всички публикации