Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Йордан Петков

гл. ас. д-р Йордан Петков

гл. ас. д-р Йордан Петков

420

0882164636

jr_petkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 420: 12:00-13:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/iyr-cxjr-juw, 12:00-13:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 420: 12:00-

22 апр 2024, кабинет 420: 12:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Количествени методи в управлението Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Количествени методи * Курс 5, СК-ДНДО
Количествени методи * Курс 5, СПНС-ДНДО
Количествени методи * Курс 5, УП-ДНДО
Количествени методи * Курс 5, МТБ-ДНДО
Количествени методи * Курс 5, МТБ-СПН
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 2-226 У Количествени методи в управлението 2
13:30 15:00 2-127 У Количествени методи в управлението 1
Четвъртък
13:30 15:00 H-212 Л Количествени методи 41, 42, 43, 44, 45
Петък
09:15 11:00 2-217 Л Количествени методи в управлението 1, 2
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Математика Плюс : Списание по математика и информатика, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 2, 74-83., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Доклад 2023
Постсоветское пространство - территория инноваций : Сборник [докладов] 7-ой международной научно-практической конференции, Москва : Московский региональный социально-экономический институт, 2023, 223-232., ISBN(печатно) 978-5-91422-091-1
Статия 2023
Математика Плюс, София: Архимед, Асоциация за развитие на образованието, 31, 2023, 4, 65-71., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Статия 2023
Математика Плюс, София: Архимед, Асоциация за развитие на образованието, 31, 2023, 4, 56-64., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 46-54., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Монография 2022
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 120. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-2-4
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 72. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-3-1
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 128. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-4-8
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 2, 40-47., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Статия 2022
Математика Плюс, София : Архимед ; Асоциацията за развитие на образованието, 30, 2022, 4, 78-85., ISSN(печатно) 0861-8321 , ISSN(онлайн) 2603-4964
Преглед на всички публикации