Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Йордан Петков

гл. ас. д-р Йордан Петков

гл. ас. д-р Йордан Петков

420

0882164636

jr_petkov@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 420: 14:15-16:15

Четвъртък, кабинет 420: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

28 май 2021, кабинет e-learn: 12:00-

Бази от данни
Управление на риска
Количествени методи в управлението
Количествени методи
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 234.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 590 - 598.
Учебно помагало 2018
София : МБС Европейско кенгуру, https://drive.google.com/file/d/1F7hMghr7Oh9_Vw1ngXPg9IGUyodacsq3/view?usp=sharing , 2018, 127 с. - (Сер. Математическа библ. Сдружение Европейско кенгуру).
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 316 - 321.
Статия 2017
Математика и информатика, София: Аз Буки, 60, 2017, 5, с. 474 – 480.
Статия 2017
Математика и информатика, София: Аз Буки, 60, 2017, 6, 616 - 625.
Статия 2017
Математика и информатика , София: НИОН "Аз-буки", 60, 2017, 4, 363 - 369.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост: Сб. доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 342 - 349.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 367 - 375.
Статия 2016
Списание Математика и информатика, София: Аз Буки, том 59, 2016, кн. 3, с. 243-255.
Преглед на всички публикации