Икономически университет – Варна

НП "Цифрова Европа"

Информирам Ви, че на 30 август предстои да бъде отворен конкурс „EU secure Quantum Communication Infrastructure“ по програма „Цифрова Европа“ ( Digital Europe) за националните QCI системи и мрежи.

EuroQCI ще осигури безпрецедентен начин за осигуряване на комуникации и данни, допълвайки настоящите софтуерно базирани системи за сигурност с физическа сигурност, която използва най-новите разработки в квантовите комуникационни технологии. Нейната цел ще бъде да защити обществените комуникационни активи на ЕС, по-специално критичната инфраструктура и системите за криптиране, срещу киберзаплахи.

Краен срок за кандидатстване – 22 септември 2022 г. 

Повече информация за конкурса може да намерите тук.