Икономически университет – Варна

Дипломиране

 

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи  и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

Допълнителна информация ще бъде публикувана в линковете за графиците за провеждане на изпитите.

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

                 изтеглете в pdf формат    

                изтеглете в word формат

 • Bachelor Thesis Application Form /for Business and Management - in English/

       Download in PDF Format

                 Download in Word Format

Срокове и документи

I. ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ:
      1. За специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“ - ОКС „бакалавър“:

         12 септември 2024 г. – защита на дипломни работи и комплексен държавен изпит.

     2. За специалност „Логистика“ - ОКС „бакалавър“:
         13 септември 2024 г. – защита на дипломни работи и комплексен държавен изпит. 

      3. За специалност „Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)” -  ОКС "бакалавър":
         13 септември 2024 г. – защита на дипломни работи и комплексен държавен изпит.

The exam consists of:
30 multiple-choice questions to be completed in 60 minutes and
8 open questions to be completed in  120 minutes.

The thesis defense proceeds as follows:
The graduate presents her/his diploma thesis to the State Examination Committee within 10 minutes.
The chairman of the committee briefly presents the thesis review.
The members of the committee put questions to the graduate.
The graduate answers the committee's questions; then he/she answers the questions of the thesis reviewer.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен на интернет страницата на катедра „Индустриален бизнес и логистика“ до 2 дни преди посочените дати.

II. ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА  ДИПЛОМНА РАБОТА се приемат в кабинет Н-107 на 29 и 30 август 2024 г.

III. ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ С ДИПЛОМНА РАБОТА:

Уважаеми дипломанти,
В срок до 2 септември 2024 г. е необходимо да качите в платформата еLearn:

      1. Дипломната си работа (два файла - във формати .doc и .pdf), които да не са заключени.
Преди да качите дипломната си работа, е необходимо да получите съгласие от научния си ръководител за допускане на дипломната работа до защита.
      2. Декларация за оригиналност и автентичност на дипломна работа, подписана от Вас.

Най-късно до 3 септември 2024 г. дипломантът представя в кабинет Н-107 :

      1. Дипломната работа в 1 екземпляр, задължително подписан от дипломанта и от научния ръководител;
      2. Подписана от  Вас декларация за оригиналност и автентичност на дипломна работа.

Рецензиите на дипломните работи ще се предоставят на дипломантите най-късно до един ден преди обявената дата за изпит.   

Важно: За деня на защитата на дипломните работи, дипломантите трябва да са подготвили презентация, с продължителност не повече от 7 минути (и да я носят на флаш памет). Тя трябва да отразява основните моменти и по-важните резултати от анализите и насоките в разработката. 

                                      

График за държавен изпит и защита на дипломна работа

Важно: За деня на защитата на дипломните работи, дипломантите трябва да са подготвили презентация, с продължителност не повече от 7 минути (и да я носят на флаш памет). Тя трябва да отразява основните моменти и по-важните резултати от анализите и насоките в разработката. 

 • График за писмен държавен изпит - специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"
 • График за защита на дипломна работа - специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"
 • График за писмен държавен изпит - специалност "Логистика"
 • График за защита на дипломна работа - специалност "Логистика"
 • График за писмен държавен изпит - специалност "Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)"
 • График за защита на дипломна работа - специалност "Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)"

Забележка: В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им.

Резултати от проведената държавна изпитна сесия

 • Резултати от писмен държавен изпит - специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"
 • Резултати от защита на дипломна работа - специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"
 • Резултати от писмен държавен изпит - специалност "Логистика"
 • Резултати от защита на дипломна работа - специалност "Логистика"
 • Резултати от писмен държавен изпит - специалност "Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)"
 • Резултати от защита на дипломна работа - специалност "Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)"

 

 

 

 

 

 

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

                 изтеглете в pdf формат    

                изтеглете в word формат

Срокове и документи

I. ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ:
      1. За специалност „Корпоративен бизнес и управление“ - ОКС „магистър“:

        12 септември 2024 г. – защита на дипломни работи и комплексен държавен изпит.

      2. За специалност „Логистичен мениджмънт“ -  ОКС „магистър“:
        13 септември 2024 г. – защита на дипломни работи и комплексен държавен изпит.
      
Редът за явяване по зали ще бъде обявен на интернет страницата на катедра „Индустриален бизнес и логистика“ до 2 дни преди посочените дати.

II. ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА  ДИПЛОМНА РАБОТА се приемат в кабинет Н-107 на 29 и 30 август 2024 г.

III. ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ С ДИПЛОМНА РАБОТА:

Уважаеми дипломанти,
В срок до 2 септември 2024 г. е необходимо да качите в платформата еLearn:

      1. Дипломната си работа (два файла - във формати .doc и .pdf), които да не са заключени.
      Преди да качите дипломната си работа, е необходимо да получите съгласие от научния си ръководител за допускане на дипломната работа до защита.
      2. Декларация за оригиналност и автентичност на дипломна работа, подписана от Вас.

Най-късно до 3 септември 2024 г. дипломантът представя в кабинет Н-107 :

      1. Дипломната работа в 1 екземпляр, задължително подписан от дипломанта и от научния ръководител;
      2. Подписана от  Вас декларация за оригиналност и автентичност на дипломна работа.

Рецензиите на дипломните работи ще се предоставят на дипломантите най-късно до един ден преди обявената дата за изпит.   

Важно: За деня на защитата на дипломните работи, дипломантите трябва да са подготвили презентация, с продължителност не повече от 7 минути (и да я носят на флаш памет). Тя трябва да отразява основните моменти и по-важните резултати от анализите и насоките в разработката. 

График за държавен изпит и защита на дипломна работа

Важно: За деня на защитата на дипломните работи, дипломантите трябва да са подготвили презентация, с продължителност не повече от 7 минути (и да я носят на флаш памет). Тя трябва да отразява основните моменти и по-важните резултати от анализите и насоките в разработката. 

 • График за писмен държавен изпит - специалност "Корпоративен бизнес и управление"
 • График за защита на дипломна работа - специалност "Корпоративен бизнес и управление"
 • График за писмен държавен изпит - специалност "Логистичен мениджмънт"
 • График за защита на дипломна работа - специалност "Логистичен мениджмънт"

Забележка: В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им.

Резултати от проведената държавна изпитна сесия

 • Резултати от писмен държавен изпит - специалност "Корпоративен бизнес и управление".
 • Резултати от защита на дипломна работа - специалност "Корпоративен бизнес и управление".
 • Резултати от писмен държавен изпит - специалност "Логистичен мениджмънт"
 • Резултати от защита на дипломна работа - специалност "Логистичен мениджмънт"