Икономически университет – Варна

Дипломиране

 

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи  и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

Допълнителна информация ще бъде публикувана в линковете за графиците за провеждане на изпитите.

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

График за държавен изпит и защита на дипломна работа 

  • График за държавен изпит - специалност ИБП 
  • График за защита на дипломна работа - специалност ЛОГИСТИКА
  • График за защита на дипломна работа - специалност ИБП
  • График за държавен изпит - специалност ЛОГИСТИКА

         Забележка:

         В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им.

Резултати от писмен държавен изпит -  спец. "Индустриален бизнес и предприемачество".

Резултати от писмен държавен изпит-специалност"Логистика".

 

 

 

 

 

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

График за държавен изпит и защита на дипломна работа 

  • График за държавен изпит - специалност КБУ
  • График за защита на дипломна работа - специалност ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ
  • График за защита на дипломна работа - специалност КБУ
  • График за държавен изпит - специалност ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ

         Забележка:

         В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им

Резултати от писмен държавен изпит - специалност "Корпоративен бизнес и управление".

Резултати от писмен държавен изпит-специалност "Логистичен мениджмънт"

 

 

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "бакалавър": https://ue-varna.bg/bg/news/item/1910

Дипломантите получават тога за церемонията на 25.11.2022 г. между 11:30 и 13:00 ч. в методичния кабинет на катедра "Индустриален бизнес и логистика" (каб. Н-107). Моля, носете попълнена        декларация

Дипломантите връщат тогата веднага след промоцията до 15:30 часа.

Тогата се получава и връща лично от дипломанта срещу подпис. 

 

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "магистър": https://ue-varna.bg/bg/news/item

 Дипломантите получават тога за церемонията на 02.12.2022 г. от 11:30ч.  до 12:30ч. в Методичен кабинет на катедра "Индустриален бизнес и логистика" (каб. Н-107) ИУ - Варна. Моля, носете попълнена        декларация

Дипломантите връщат тогата веднага след промоцията до 15:30 часа.

Тогата се получава и връща лично от дипломанта срещу подпис.