Икономически университет – Варна

Регионални и глобални измерения на търговията (2013 г.)

На 18 октомври 2013 г. се проведе международна научна конференция по случай 60 години от създаването на катедра "Икономика и управление на търговията" и 65 години от създаването на специалност "Икономика на търговията" при Икономически университет - Варна. В конференцията участват с доклади 73 преподаватели и докторанти от 9 висши училища на 6 държави, както и представители на фирми и изследователски институти.

Сборникът (ISBN 978-954-21-0667-8) от международната научна конференция "Регионални и глобални измерения на търговията" може да изтеглите тук.