Икономически университет – Варна

Търговия 4.0 - наука, практика и образование (2018 г.)

На 12 октомври 2018 г. се проведе международната научна конференция "Търговия 4.0 - наука, практика и образование", организирана от катедра "Икономика и управление на търговията" при Икономически университет - Варна. През 2018 г. катедра "Икономика и управление на търговията" отбелязва 65 години от своето създаване и 70 години от откриването на специалност "Икономика на търговията", понастоящем "Икономика и търговия" при Икономически университет - Варна. По време на конференцията бяха представени 47 оригинални разработки на повече от 45 български и чужди изследователи.

Сборникът (ISBN 978-954-21-0980-8) от международната научна конференция "Търговия 4.0 - наука, практика и образование" може да изтеглите тук.