Икономически университет – Варна

Отговорници/наставници за практическо обучение на специалност Икономика и търговия 2019/2020

Отговорници / наставници за практическото обучение на студентите от специалност "Икономика и търговия" за учебната 2019/2020 г. са както следва:

 

Гл.ас. д-р Виолета Петева - Дистанционно обучение
Гл.ас. д-р Елица Граматикова - Редовно обучение 39 група
Гл.ас.д-р  Миглена Душкова - Редовно обучение 40 група