Икономически университет – Варна

Отговорници/наставници за практическо обучение на специалност "Икономика и търговия" 2023/2024 и 2022/2023 г.

Отговорник / наставник за практическото обучение на студентите от 3 курс специалност "Икономика и търговия"

през учебната 2023/2024 г. е гл. ас. д-р Десислава Гроздева (E-mail: desislava_grozdeva@ue-varna.bg)

Дистанционно обучение група 40

Редовно обучение 13 група