Икономически университет – Варна

Отговорници/наставници за практическо обучение на специалност Икономика и търговия 2021/2022

Отговорници / наставници за практическото обучение на студентите от 3 курс специалност "Икономика и търговия" през учебната 2021/2022 г. са както следва:

Гл.ас. д-р  Юлия Христова - Дистанционно обучение група 53
Гл.ас. д-р Виолета Петева - Редовно обучение 16 група
Гл.ас.д-р  Миглена Милева - Редовно обучение 17 група