Икономически университет – Варна

Катедра "Финанси"

Като утвърдена академична колегия в най-старото висше икономическо училище в България, катедра "Финанси" има удоволствието да Ви запознае със своята образователна и научна дейност.

Нашият динамичен и висококвалифициран екип осигурява конкурентоспособно образование и извършва задълбочени изследвания във всички области на финансовата наука.

Към момента в катедрата се обучават над 700 студенти в две бакалавърски ("Финанси" и "Социална сигурност и застраховане") и четири магистърски програми ("Банков мениджмънт", "Финансов мениджмънт", "Държавни финанси и европейски фондове" и "Финанси и иновации").

Последвайте ни

Контакти


Мая Благинова

Мая Благинова

Мая Благинова

Инспектор учебна дейност

123а

+359 882164780

finance@ue-varna.bg