Икономически университет – Варна

UEVA, Университетски център по медиация и Институт Итера: опитът говори за конфликтите, емоциите и как бизнесът никога “не е само бизнес“ …

На 26 октомври 2022 г. в Зала 1 на Икономически университет – Варна се проведе заключителното събитие от Младежка инициатива „Хоризонтите пред младия предприемач – опитът говори …“, която стана възможна с финансовата подкрепа на Дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна.

В рамките на инициативата, през месец октомври т.г. UEVA – бизнес акселераторът на Икономически университет – Варна и сектор „Управление на проекти“  организираха и проведоха поредица от четири събития, които бяха отворени и се радваха на интереса на студенти от други висши училища.

Заключителното събитие се проведе в партньорство с Университетския център за медиация, г-жа Венета Иванова и г-жа Лиляна Савова, сертифицирани медиатори от екипа на Институт Итера и с участието на съдия Десислава Жекова от Търговско отделение на Окръжен съд – Варна.

Темата на събитието бяха не само конфликтите и емоциите, с които всеки от нас, персонално или като част от екип, се сблъсква в ежедневието, в семейна среда или в служебните си взаимоотношения, но и специфични подходи, които са работещи в процеса на преодоляването на тези конфликти и емоции.

Гост-лекторите споделиха примери от професионалната си практика с фокус върху отражението и ефектите от съществуващи конфликти и емоции, били те лични и скрити или явни, с участието на една или повече насрещни страни. Аудиторията получи конкретни съвети относно подобряване на уменията за разграничаване на позиция на отсрещна страна в спор, от интерес, който отсрещната страна защитава, и който обичайно не бива споделен явно. Такова умение е ключово и в процеса на преговори, а в резултат на участието си в събитието младите предприемачи получиха и универсален „златен ключ“, който отключва пътя към успех в хода на преговаряне. Заложеният в програмата тренинг на симулирани преговори предостави на участниците възможност да приложат на практика наученото и да постигнат успех в процес на преговори.

Друго полезно знание, което предизвика голям интерес в аудиторията касае приложението на процедурите по медиация. Гост-лекторите представиха приложението на този извънсъдебен способ за решаване на спорове с примери за семейни, строителни и търговски спорове. Стана ясно как процедура по медиация добавя стойност към процеса на правораздаване и как постига решения, които удовлетворяват страните в спор.

Младите предприемачи - участници в дискусията са студенти в Икономически университет – Варна от трети, четвърти и пети курс, в специалности „Счетоводство и одит“, „Маркетинг“, „Международни икономически отношения“, „Мениджмънт“, „Реклама и медийни комуникации“, „Счетоводство“, „Мениджмънт на организациите“ и „Съдебна администрация“.

Повече информация за събитията, проведени в рамките на Младежка инициатива „Хоризонтите пред младия предприемач – опитът говори …“ можете да видите тук:

05.10.2022 г. "Начини за финансиране на бизнес, стартиращ или работещ. Възможности, които дават оперативните програми"

13.10.2022 г. "Академичната кариера и съществуват ли предприемачи в науката?"

18.10.2022 г. "Нестандартните предприемачи – успешни истории в сегашно време"

Очаквайте ни скоро с нови интересни гости!

27 окт 2022Подобни