Икономически университет – Варна

UEVA посрещна и Шуменски университет в рамките на второто събитие от Младежка инициатива "Хоризонтите пред младия предприемач - опитът говори ..."

На 13 октомври 2022 г. в Зала 1 на Икономически университет – Варна се проведе второто събитие от Младежка инициатива „Хоризонтите пред младия предприемач – опитът говори …“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна.

Инициативата се изпълнява от UEVA – бизнес акселераторът на Икономически университет – Варна и включва поредица от четири събития, които ще се проведат в рамките на месец октомври 2022 г. Събитията са отворени за студенти от всички висши училища.

Темата на второто по ред събитие бе "Академичната карирера и има ли предприемачи в науката" с гост – лектори членове на академичния състав и академичното ръководство на Икономически университет-Варна - доц. д-р Божидар Чапаров, заместник-ректор по финанси и проектна дейност и доц. д-р Радан Мирянов, заместник-ректор по интернационализация.

Младите предприемачи - участници в дискусията са студенти в специалности „Маркетинг“, Международни икономически отношения“, „Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език), "Маркетинг и бранд мениджмънт" в Икономически университет - Варна, а Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" беше представен от студент 3-ти курс в специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство". 

Дискусията беше изключително богата, откровена и динамична. Студентите зададоха въпроси относно вярната формула за успех, съставена от желание, страст и умения, как трябва да се работи максимално ефективно, доколко е важна адаптацията към околната среда, знанията ли са по-важни за успеха или личностните качества, може ли да се прави бизнес в България, колко са важни търпението, емоциите, самоконтролът и хладният ум за успеха на идеята.

Гост - лекторите провокираха аудиторията с позициите си по поставените въпроси, както и със споделен личен опит по кариерната стълбица в и извън академичната област, какво е нужно за да си добър преподавател, кога може да започне академичната кариера и съвместима ли е с други лични инициативи.

Съветите, които студентите получиха са да създават контакти и да ги поддържат във времето, да не се опитват да оптимизират на всяка цена процесите, които управляват, както и да не целят пълна адаптация към обкръжаващата среда. Интерес предизвикаха и личните позиции на гост - лекторите по поставен от студентите въпрос - смятат ли гост - лекторите себе си за успешни и защо. Младите предпримачи не пропуснаха да попитат и как успешно и едновременно се градят семейство и предприемаческа идея, получиха искрени съвети и в тази посока. 

Следващите събития в рамките на младежка инициатива „Хоризонтите пред младия предприемач – опитът говори …“ са:

18.10.2022 г. "Нестандартните предприемачи – успешни истории в сегашно време"

26.10.2022 г. "Пътят към успеха включва и конфликти – как да се справяме с тях без да ги оставяме в наследство"

Регистрацията е отворена!

Очакваме Ви!

Допълнителна информация можете да получите на координатите за връзка по-долу:
Email: ueva@ue-varna.bg
Координатор: гл. ас. д-р Петър Петров
Моб. тел.: 0882164570

17 окт 2022Подобни