Икономически университет – Варна

UEVA и Карин дом споделиха как вярата в една мечта и една торба играчки се превръщат в успешна предприемаческа идея

На 18 октомври 2022 г. в Зала 1 на Икономически университет – Варна се проведе третото и предпоследно събитие от Младежка инициатива „Хоризонтите пред младия предприемач – опитът говори …“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Дирекция „Образование и младежки дейности“ на Община Варна.

Инициативата се изпълнява от UEVA – бизнес акселераторът на Икономически университет – Варна и включва поредица от четири събития, които ще се проведат в рамките на месец октомври 2022 г. Събитията са отворени за студенти от всички висши училища.

Темата на събитието бе "Нестандартните предприемачи – успешни истории в сегашно време" с гост – лектори г-жа Борислава Черкезова, изпълнителен директор и г-жа Венета Милева, експерт по маркетинг и фондонабиране от екипа Фондация "Карин дом", организация с нестопанска цел, която работи изключително успешно в сферата на социалното предприемачество в много специфична и трудна област, а именно предоставяне на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства.

Младите предприемачи - участници в дискусията са студенти в специалности „Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) и "Туризъм" в Икономически университет - Варна. Посрещнахме и гости на събитието, граждани на гр. Варна с интерес към темата за социалното предприемачество. 

Дискусията по традиция беше изключително богата и откровена. Гост - лекторите споделиха историята на създаването на Карин дом, включително как идеята е била популяризирана от къща на къща във време, в което социални мрежи не е имало. Други важни моменти, които бяха подчертани като ключови за успех на всяка предприемаческа идея са вярата в идеята, която вяра убеждава и приобщава партньори, споделянето на експертизата на участниците в реализацията на идея, ясната визия какво предприемачът иска да постигне, поставяне на целите, съставяне на план за постигането им, организирането на екипа от хора. 

Препоръки и съвети на основата на личен пример, които участниците получиха бяха да искат да учат и да не стоят в зоната си на комфорт, да имат ясна цел и визия, които да следват не сами, а с екип. Опитът на фондация "Карин дом" беше даден за пример как се защитава интерес в условията на рязко повишаване на цените на строителни работи, как се търсят не дарители, а партньори, с които се обменят свободни ресурси в полза и на двете страни, колко е важно идеята да бъде представена обосновано и в пълнота, а след реализацията ѝ да се дава обратна връзка за постигнатото и как са разходвани ресурсите. 

Участниците бяха предизивикани и с практическа задача да предложат концепция за Коледна кампания на фондация "Карин дом", насочена към корпоративни клиенти, включително продукти, които да бъдат включени в кампанията и целева аудитория. В резултат се роди една добра идея за съвместна работа на Икономически университет - Варна и фондация "Карин дом", чието разработване предстои. 

Следващите събития в рамките на младежка инициатива „Хоризонтите пред младия предприемач – опитът говори …“ са:

26.10.2022 г. "Пътят към успеха включва и конфликти – как да се справяме с тях без да ги оставяме в наследство"

Регистрацията е отворена!

Очакваме Ви!

Допълнителна информация можете да получите на координатите за връзка по-долу:
Email: ueva@ue-varna.bg
Координатор: гл. ас. д-р Петър Петров
Моб. тел.: 0882164570

20 окт 2022Подобни