Икономически университет – Варна

Дискусионен форум "Мястото на корпоративната социална отговорност в трудовите правоотношения - съвременни аспекти и добри практики"

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

"Мястото на корпоративната социална отговорност в трудовите правоотношения - съвременни аспекти и добри практики"

с участието на експерти от Министерство на труда и социалната политика

23 април 2021 г., 10:00 часа, онлайн

Събитието се организира от екипа на научноизследователски проект №КП-06-Н-45/1 "Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда", финансиран от Фонд "Научни изследвания".

Гледайте на живо Live Streaming

08 апр 2021Подобни