Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Елица Граматикова

гл. ас. д-р Елица Граматикова

411A

e_gramatikova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 2-128: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 2-128: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

06 мар 2020, кабинет 447: 10:15-11:15

03 апр 2020, кабинет 447: 10:15-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Инвестиционна политика в търговията Курс 3, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Търговска реклама Курс 4, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Търговска реклама Курс 4, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Управление на търговските операции Курс 3, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Управление на търговските операции Курс 3, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Управление на търговските операции Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Маркетингови изследвания Курс 5, (Редовно обучение)
Маркетингови изследвания Курс 5, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-203 Л Маркетингови изследвания 2 8, 9
13:30 15:00 523 У Въведение в търговията 1, 2, 3, 18, 21, 22
16:15 19:00 H-205 У Маркетингови изследвания 8, 9
Вторник
07:30 13:00 2-229 Л Спецсеминар 24
16:15 19:00 H-202 Л Маркетингови изследвания 8, 9
Сряда
08:15 11:00 2-314 Л Управление на търговските операции 39, 40
13:30 16:00 2-229 Л Управление на търговските операции 21
16:15 19:00 2-229 Л Управление на търговските операции 2 21
Четвъртък
09:15 11:00 2-316 У Управление на търговските операции 39
13:30 15:00 2-316 У Управление на търговските операции 40
Петък
07:30 10:00 434 Л Търговска реклама 23, 24
10:15 13:00 447 У Управление на търговските операции 21
Вид Година Публикация
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 17 - 27.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна , 7, 2018, 1, 56 - 65.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management , Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 261 - 268. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.5.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция ..., 12 окт. 2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 257 - 266.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование: Сб. докл. от междунар. науч. конф., 12 окт. 2018 г. , Варна: Наука и икономика, 2018, с. 205 - 214.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки науки, Варна: Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 34 - 44.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017 , Варна: Наука и икономика, 2017, 203 - 215.
Доклад 2017
Качество и безопасност на потребителските стоки: Сб. с докл. от кръгла маса с междунар. участие, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 25 - 35.
Доклад 2016
Сборник материалов международной научно-практической конференции, ХНТУ, Варненский экономический университет, ЧП Вышемирский В.С., 2, 2016, 48-53.
Статия 2016
Академично списание „Управление и образование", Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", XII (2), 2016, 104-109.
Преглед на всички публикации