Икономически университет - Варна

доц. д-р Христо Трайков

доц. д-р Христо Трайков

317а

hristo.traykov@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 317u0430: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

28 окт 2020, кабинет 2-228: 13:30-15:00

04 ное 2020, кабинет 2-228: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Финансов мениджмънт в търговията Курс 4, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Основи на търговското предприемачество Курс 3, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-221 Л Финансов мениджмънт в търговията 39, 40
Вторник
13:30 15:00 2-320 У Основи на търговското предприемачество 19
Сряда
13:30 15:00 2-228 У Финансов мениджмънт в търговията 39
15:15 17:00 2-320 У Финансов мениджмънт в търговията 40
Четвъртък
10:15 13:00 302 Л Основи на търговското предприемачество 19, 20
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник с доклади от международна научна конференция по случай 65 години от основаването на катедра Икономика и управление на търговията и 70 години от създаването на специалност Икономика и търговия, Варна : Наука и икономика, 2018, 416 - 422.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник с доклади от международна научна конференция по случай 65 години от основаването на катедра Икономика и управление на търговията и 70 години от създаването на специалност Икономика и търговия, Варна : Наука и икономика, 2018, 449 - 455.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят − национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017) Сборник с доклади от VIII международна научна конференция Том I, Варна: Наука и икономика, I, 2017, един, 263-269.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 370 с.
Монография 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 356 с.. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 34)
Монография 2014
Варна: Унив. изд. Наука и икономика, Mонографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев", 34, 2014, 56 с .
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 670 - 679.
Монография 2005
Библиотека “Проф. Цани Калянджиев”, Варна: Наука и икономика, 2005, Книга четвърта, 219 с.
Монография 2000
ИУ – Варна, 2000.
Преглед на всички публикации