Икономически университет – Варна

Научен архив

Конференциите организирани от катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ при Икономически университет - Варна продължават създадената дългогодишна традиция за организиране на научни прояви, периодично на всеки пет години: