Икономически университет – Варна

График за защита на практическото обучение на специалност "Икономика и търговия"

Защитата на практическото обучение за студентите от специалност "Икономика и търговия" ще се проведе както следва:

Редовна сесия - 27 септември 2021 г.

Поправителна сесия - 14 октомври 2021 г.

Защитата на практическото обучение за редовно и дистанционно обучение 3 курс ще се проведе онлайн с използване на софтуер за видеоконферентна връзка и при спазване на всички нормативни изисквания за провеждане на изпит в ИУ-Варна

За студентите от дистанционно обучение, група 46, при наставник гл.ас. В.Петева:

Защитата на практическото обучение е както следва: Четните факултетни номера се явяват от 9:00 до 11:00 часа, като влизането във видеостаята става между 9:00 и 9:20 ч. Нечетните номера се явяват от 14:00 до 16:00 часа, като влизането във видеостаята става от 14:00 до 14:20 ч.

За студентите от редовно обучение, група 20, с наставник гл.ас. М.Душкова защитата ще се проведе от 13:30 ч.