Икономически университет – Варна

Зали за защита на практическото обучение на специалност "Икономика и търговия"

Защитата на практическото обучение за студентите от специалност "Икономика и търговия" на 25.09.2020 г. ще се проведе в следните зали:

 

Редовно обучение 39 група / наставник гл.ас. д-р Елица Граматикова / кабинет 411а: 10:00-11:00 ч.

Редовно обучение 40 група / наставник гл.ас.д-р Миглена Милева / 2 корпус зала 2-132 / 13:00 часа