Икономически университет – Варна

График за защита на практическото обучение на специалност "Икономика и търговия"

Защитата на практическото обучение за студентите от специалност "Икономика и търговия" ще се проведе както следва:

Редовна сесия - 27 септември 2021 г.

Поправителна сесия - 14 октомври 2021 г.

Залите и часовете за защита на практическото обучение ще бъдат обявени през м. септември.

Редовно обучение 17 група / наставник гл.ас. д-р Миглена Милева /

Редовно обучение 16 група / наставник гл.ас.д-р Елица Граматикова /

Дистанционно обучение / наставник гл.ас. д-р Юлия Христова  /