Икономически университет - Варна

Новини

ИУ – Варна сред учредителите на Асоциация на академичните медии и връзки с обществеността
ИУ – Варна сред учредителите на Асоциация на академичните медии и връзки с обществеността

Още от Наука Още от Коронавирус (COVID-19) Още от Научноизследователски институт Още от ЦИПНИКТ

Събития

Международна научно-практическа конференция "Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства"
Международна научно-практическа конференция "Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства"
25 сеп 2020 13:00 Зала 1

Всички събития