Икономически университет – Варна

Вестник "Туризмини"

Обща информация:
Кратко описание: Електронният студентски вестник "Туризмини" отразява дейностите на студентите и преподавателите от катедра " Иконокика и организация на туризма". Допълнителните раздели на "Туризмини" съдържат любопитна информация за туристическия сектор в страната и по света,реализирани и предстоящи събития на браншови организации, обяви за работни места, мнения на завършили и успешно реализирани катедри на специалносттите към катедрата

Основни рубрики:
1) Изследвания;
2) Мнения (коментари, интервюта, анкети и др.);
3) Проекти (конкурси, международен обмен, европейски проекти и др.);
4) Изяви (дебати, семинари, конференции и др.).

Издателски екип:
1) Главен редактор: Катина Попова - V курс, специалност " Международен туристически бизнес" - Инициатор-редактор;
2) Оформление и дизайн: Теодор Тодоров – бивш и бъдещ възпитаник на катедра "Икономика и организация на туризма" – графично оформление и дизайн;
3) Редакционен съвет: Мартин Николов – V курс, специалност "Международен туристически бизнес" – лого и дизайн; Петя Динчева – V курс, специалност "Международен туристически бизнес" – дописник; Маргарита Здравкова – V курс, специалност "Международен туристически бизнес" – дописник; Галин Недялков

Екипът поднася благодарности за подкрепата и помощта на катедра "ИОТ", Варненска туристическа камара, Варненска туристическа компания, Съюз на екскурзоводите в България, Сдружение "Култура и туризъм на Българския североизток", Варненска асоциация на туроператорите, Българска асоциация на сомелиерите и виноценителите, Българска асоциация за селски и екологичен туризъм.

За контакти:
9002 Варна
бул. "Княз Борис I" № 77
Икономически университет - Варна
кабинет Н-108

Предложения за публикуване на материали и коментари по съдържанието на списанието може да отправяте към главния редактор на адрес: clubtourism@mail.bg