Икономически университет – Варна

Олимпиада за ученици

 

Обща информация

Университетската национална ученическа олимпиада по финанси се провежда в периода октомври - ноември. В нея могат да участват учениците в XI и XII клас от средните училища в страната.

 

Цели на събитието

1. Да се предостави възможност за изява в областта на финансите на учениците от средните училища в страната.

2. Да се създаде среда за развитие и задълбочаване на знанията, уменията и компетентностите в областта на финансите на българските ученици.

3. Да се насърчат способностите на учениците за оригинално и творческо мислене при решаване на финансови проблеми и казуси.

4. Да се задълбочи и развие сътрудничеството между средните училища и Икономически университет – Варна.

 

Правила за провеждане на олимпиадата през 2021 г. 

Предвид епидемичната обстановка през тази година Олимпиадата ще се проведе изцяло дистанционно, като преминава през следните етапи:

• Заявка за участие

В срок до 22 ноември 2021 г. (включително) желаещите да участват трябва да се регистрират, попълвайки следния формуляр: : https://bit.ly/2WWbBrv.

• Онлайн тест

Тестът се решава индивидуално от всеки участник на 27 ноември 2021 г., като трябва да бъде стартиран между 10:30 ч. и 10:45 ч. Времето за решаване на теста е 90 минути. Той включва затворени тестови въпроси и казус на финансова тематика. По време на изпълнението на теста участниците задължително трябва да бъдат вписани във виртуална стая в Google meet и да са с включени камери. Линкове към теста и виртуалната стая се изпращат на електронната поща на всеки участник в срок до 25 ноември.

• Обявяване на резултатите

Резултатите и сертификатите за участие ще бъдат изпратени на електронната поща на всеки участник в срок до 30 ноември. Класирането ще бъде извършено на база получен брой точки.

 

Награди

Участниците, показали най-високи резултати, получават следните награди:

1. Учениците, заели първите 3 места в олимпиадата, се приемат за обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (държавен прием, редовна форма на обучение в ИУ – Варна) в избрана от наградения участник специалност. Освен това те се освобождават от семестриални такси - заелият 1-во място се освобождава от семестриална такса за първата година на обучение, а заелите 2-ро и 3-то място се освобождават от семестриална такса за първи учебен семестър.

2. Всички останали ученици, получили поне 50 точки на олимпиадата, се награждават с признаване на резултатите от състезанието за оценка от кандидатстудентски изпит при държавен прием в редовна форма на обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ на ИУ-Варна. При участие в кандидатстудентски прием признаването на резултата за оценка се извършва, както следва:

- при резултат от 50 до 59 точки - оценка Много добър (5,00);

- при резултат от 60 до 69 точки - оценка Много добър (5,25);

- при резултат от 70 до 79 точки – оценка Отличен (5,50);

- при резултат от 80 до 89 точки - оценка Отличен (5,75);

- при резултат от 90 до 100 точки - оценка Отличен (6,00).

3. Участниците, класирани на първите 10 места, получават грамоти. Всички останали участници, получили резултат поне 50 точки, получават сертификат за участие.