Икономически университет – Варна

Научна дейност

Преподавателите от катедрата са развивали и винаги са се стремили да осъществяват активна, актуална и ефективна научно-изследователска работа, за резултатно и ползотворно взаимодействие с икономическата и търговската практика. В катедрата се провеждат задълбочени изследвания по съвременни проблеми на икономиката, организацията и управлението на търговията, търговското предприемачество, маркетинга, логистиката, инвестициите, конкуренцията и други.