Икономически университет - Варна

Дипломиране

Съгласно Заповед на Ректора на ИУ – Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили.

Регистрацията позволява да се следят ежедневно публикуваните обяви за стаж и работа, респективно студентите да се възползвате от тях. В платформата непрекъснато се обновява и информацията за важни за професионалната им реализация събития, организирани от Университета и неговите партньори.

Забележка: Независимо от това дали студентите са вече регистрирани, трябва да се регистрират и като завършили.

КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ДИПЛОМНИ РАБОТИ

  • Указания за разработване на дипломни работи

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ


 ГРАФИК ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2020 г.
Индустриален бизнес, Корпоративен бизнес и управление 29.01.
Логистика, Логистичен мениджмънт 30.01.

Резултати от държавна изпитна сесия - 29 януари 2020 г.:

29.01.2020 г. от 09.00 ч., ауд. 221

 

№ ред

Фак. №

Име, презиме, фамилия

Тема на Дипломната работа

Научен ръководител

Рецензент

Оценка

  1.  

108006

Цветослав Първанов

Проект за бизнес план за създаване на детски център

Доц. д-р Илиан Минков

Гл. ас. д-р Пламен Павлов

Мн.добър 5,25

      Спец. "Инд. Бизнес и предприемачество" 
      зала 58 11.00 ч. 29.01.2020г.
Ф №  СИН Трите имена Специалност Оценка
1 104435   Пламена Стоянова Павлова ИБП Добър 3,75
2 108374   Наталия Колева Господинова ИБП Добър 4,00
3 85012   Христина Иванова Христова ИБП Среден 3,00
4 103555   Моника Евелинова Георгиева ИБП Слаб 2,00

 

    Спец. "Логистика" 30.01.2020 г.
    зала 221 09:00 часа  
Ф № СИН Трите имена Специалност Оценка
84520   Мустафа Али Мюмюн Логистика Среден 3.00
108373   Милена Николаева Пашева Логистика Среден 3.00

КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

  • Корпоративен бизнес и управление
  • Логистичен мениджмънт

МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  • Указания за разработване на магистърска теза

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ

ГРАФИК ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2020 г.
Индустриален бизнес, Корпоративен бизнес и управление 29.01.
Логистика, Логистичен мениджмънт 30.01.

Резултати от държавен изпит, зимна (поправителна) сесия - 29 януари 2020 г.

      Спец. КБУ 29.01.2020г.
      11:00 часа зала 58
Ф №  СИН Трите имена Оценка
1 83305   Кремена Стефанова Русева Добър 3,75

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНИ ПРОМОЦИИ

за връчване на дипломи

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "бакалавър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

22 ноември (петък) – зала Аула
11.00 часа – Стопански факултет

22 ноември /петък/
Катедра "Индустриален бизнес"

 
Час Зала Специалност
12:30 319 Логистика, Индустриален бизнес и предприемачество

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "магистър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

29 ноември (петък) – 11.00 часа зала Аула

29 ноември /петък/
Катедра "Индустриален бизнес"

 
Час Зала Специалност
12:30 316 Логистичен мениджмънт, Корпоративен бизнес и управление 

Канят се всички абсолвенти и техните близки да участват в церемонията за връчването на дипломите.

Тогите ще се раздават(в деня на промоцията) в каб. H-107 от 08.30 ч. до 10.30 ч., а връщането им е от 14.00 ч. до 15.30 ч.