Икономически университет - Варна

Дипломиране

Съгласно Заповед на Ректора на ИУ – Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили.

Регистрацията позволява да се следят ежедневно публикуваните обяви за стаж и работа, респективно студентите да се възползвате от тях. В платформата непрекъснато се обновява и информацията за важни за професионалната им реализация събития, организирани от Университета и неговите партньори.

Забележка: Независимо от това дали студентите са вече регистрирани, трябва да се регистрират и като завършили.

КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ДИПЛОМНИ РАБОТИ

  • Указания за разработване на дипломни работи

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ


 ГРАФИК ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2020 г.
Индустриален бизнес, Корпоративен бизнес и управление 29.01.
Логистика, Логистичен мениджмънт 30.01.

КОНСПЕКТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

  • Корпоративен бизнес и управление
  • Логистичен мениджмънт

МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

  • Указания за разработване на магистърска теза

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ

ГРАФИК ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2020 г.
Индустриален бизнес, Корпоративен бизнес и управление 29.01.
Логистика, Логистичен мениджмънт 30.01.

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНИ ПРОМОЦИИ

за връчване на дипломи

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "бакалавър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

22 ноември (петък) – зала Аула
11.00 часа – Стопански факултет

22 ноември /петък/
Катедра "Индустриален бизнес"

 
Час Зала Специалност
12:30 319 Логистика, Индустриален бизнес и предприемачество

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "магистър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

29 ноември (петък) – 11.00 часа зала Аула

29 ноември /петък/
Катедра "Индустриален бизнес"

 
Час Зала Специалност
12:30 316 Логистичен мениджмънт, Корпоративен бизнес и управление 

Канят се всички абсолвенти и техните близки да участват в церемонията за връчването на дипломите.

Тогите ще се раздават(в деня на промоцията) в каб. H-107 от 08.30 ч. до 10.30 ч., а връщането им е от 14.00 ч. до 15.30 ч.