Икономически университет – Варна

Научна дейност

Международен научен проект „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme” (2019-2020 г.)

„A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme” (FIN-TECH) е първият международен проект за ИУ-Варна, финансиран по европейската програма за научни изследвания и иновации “HORIZON 2020”.

В партньорската мрежа за изпълнение на проекта участват 21 висши училища, 3 финтех компании, 6 европейски финтех хъба, национални финансови регулатори и надзорни органи на всички 28 страни членки на ЕС и Швейцария, 8 международни регулатора и надзорни органи (BIS, IMF, OECD, EC, EBA, ESMA, EIOPA, ECB). 

От страна на Икономически университет – Варна като експерти в екипа за управление и изпълнение на дейностите по проект FIN-TECH участват преподаватели от катедри „Финанси“ (проф. д-р Стефан Вачков – ръководител на проекта и доц. д-р Недялко Вълканов), „Информатика“ (доц. д-р Силвия Парушева – координатор на проекта и гл. ас. д-р Янка Александрова) и „Статистика и приложна математика“ (гл. ас. д-р Димитрия Карадимова и гл. ас. д-р Любомир Любенов).

Повече за проекта вж. ТУК.


Проект "Финансовата инфраструктура - състояние, проблеми, иновационен потенциал" (2018 - 2020 г.)

Проектът (НПИ-18) с ръководител доц. д-р Димитър Рафаилов е финализиран през 2020 г., като резултатите от науното изследване са публикувани в едноименна монография. Участници в проекта са проф. д-р Стефан Вачков, доц. д-р Любомир Георгиев, доц. д-р Стоян Киров, доц. д-р Недялко Вълканов, гл. ас. д-р Красимира Наденова и гл. ас. д-р Пламен Джапаров. Резултатите от изследването могат да се ползват от институциите, които формират и прилагат нормите и правилата, уреждащи функционирането на финансовата инфраструктура. Установените проблеми и предложените възможни решения могат да допринесат при избора на мерки за нейното подобряване. Направените изводи са полезни и за мениджърите на финансовите институции при управлението на адаптацията към новите дигитални реалности. 


Проект "Конкурентоспособност и стабилност на банковата система" (2014 - 2016 г.)

Проектът (НПИ-132) с ръководител доц. д-р Любомир Георгиев е финализиран през 2016 г., като резултатите от науното изследване са публикувани в едноименна монография. Участници в проекта са проф. д-р Стефан Вачков, доц. д-р Недялко Вълканов и Андриан Ямболов - докторант в Гьоте Университет (Франкфурт). 

Награда "Варна" в категорията на обществените науки за проф. д-р Стефан Вачков

На 19 май 2016 г. на тържествена церемония, състояла се в препълнената зала "Пленарна" на община Варна, са връчени годишните награди "Варна" по повод 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. На церемонията кметът г-н Иван Портних и Председателят на Общинския съвет г-н Тодор Балабанов награждават заслужили личности с принос в образованието, науката и културата. С индивидуална награда "Варна" в категорията на обществените науки е удостоен проф. д-р Стефан Вачков за монографичното му изследване "Иновациите – новата нормалност в банкирането“.

Видео от награждаването

Научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето"

Териториалната организация на НТС – Варна и ИУ – Варна през всяка нечетна година организират научно-приложна конференция с международно участие "Инвестиции в бъдещето".

Очаквайте скоро повече информация за изданието през 2023 г.


FIN-TECH: Международна кръгла маса "Peer to peer lending in Europe and the Balkan Peninsula"

                                


2022

        

2021

  

2020

          

2019

  

2018

     

2017

  

2016

  

2015

  

2014

2013

  

2012

2011

       

2010

   

2009

   

2007

2005

2004

   

2002

2001

   

2000