Икономически университет – Варна

Дипломиране

 ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 


 

 

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Счетоводна отчетност" 

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Счетоводна отчетност". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи  и комплексен държавен изпит в катедра " Счетоводна отчетност". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Счетоводна отчетност".

Тържествената промоция на абсолвентите от випуск 2023 г.  ОКС"Магистър" и ОКС"Бакалавър" от катедра"Счетоводна отчетност"/дипломирани през м. юни и септвмври 2023 г./ ще се състои на 3 ноември 2023 г./петък/ от 15,30 ч.  в зала Аула, след приключване на промоцията на Финансово-счетоводен факултет, която ще се проведе от 14 ,00 ч. в зала Аула.

Академичната тога се получава лично от дипломанта срещу подпис и представена попълнена предварително, подписана декларация(по образец) на 3 ноември 2023 г.  от 12,30 ч. до 14, 00 ч. в методичния кабинет на катедра "Счетоводна отчетност" Н-110(надстройка), след което се връща лично от дипломанта срещу подпис от 15,00 ч. до 16,15 ч. в каб.Н-110

декларация

https://ue-varna.bg/bg/news/item/2457

 

 

Среща с 4 к във връзка с провеждане на държавните изпити!

Kатедра „Счетоводна отчетност“ организира традиционната среща със студентите от четвърти курс, специалности „Счетоводство и одит“ и „Счетоводство и финанси“-редовна и дистанционна форма на обучение по въпросите на организацията и провеждането на държавния изпит

 

Срещата ще се проведе в googlemeet ( https://meet.google.com/cft-uxrh-hof)

 

Важно за държавните изпити!

Указания относно дипломиране: 

Въпросници за държавен изпит

   Въпросник ОКС"Бакалавър" специалност "Счетоводство и финанси"

   Въпросник ОКС"Бакалавър" специалност "Счетоводство и одит" редовно и дистанционно обучение

   Въпросник ОКС"Бакалавър" специалност "Accounting"

 

Примерни теми за разработване на дипломна работа за ОКС"Бакалавър"

Разпределение по научни ръководители на дипломанти

Студентите следва  своевременно да установят връзка с определените им научни ръководители!

Срокове и документи

Срок за подаване на заявления за допускане до комплексен държавен изпит и защита на дипломна работа за септемврийската сесия се подават на 29 и 30 .08.2024 г. в сектор"Бакалаври" 

Срокове за прием на готови дипломни работи за защита през м. септември 2024 г.

 

Дипломантите ще получат рецензия на посочения от тях на заглавната страница на дипломната  работа  имейл в срок до 21 юни 24 г. (включително)!

ВАЖНО: Във връзка с предстоящата държавна изпитна сесия, се възобновява изискването дипломантите да прилагат заверен за липса на задължения към библиотеката формуляр 07.02.01.07 FM Обходен лист. Той ще се закупува от студентите от университетската книжарница, заедно с плик и заявление за явяване на ДИ, и ще бъде еднакъв за всички ОКС. Студентите лично ще заверяват обходния си лист в библиотеката, след което той трябва да остане в методичния кабинет към съответната катедра, приложен в плика със снимките.

 

 

Важно за държавните изпити!

Указания относно дипломиране: .

Въпросници за държавен изпит

Дипломни работи

Съобщение по повод разработване на дипломни работи!

Уважаеми колеги, 

проф. Филипова и доц. Стефанов ви канят на онлайн среща  по повод разработването на дипломни работи ! Линк за среща: https://meet.google.com/cft-uxrh-hof

 

Срокове и документи

Срок за подаване на заявления за допускане до комплексен държавен изпит и защита на дипломна работа се подават на 29 и 30 .08.2024 г. в сектор"Магистър" 

Срокове за прием на готови дипломни работи за защита през м.септември 2024 г.

 

Дипломантите ще получат рецензия на посочения от тях на заглавната страница на дипломната  работа  имейл в срок до 21 юни 24 г. (включително)!

 

ВАЖНО: Във връзка с предстоящата държавна изпитна сесия, се възобновява изискването дипломантите да прилагат заверен за липса на задължения към библиотеката формуляр 07.02.01.07 FM Обходен лист. Той ще се закупува от студентите от университетската книжарница, заедно с плик и заявление за явяване на ДИ, и ще бъде еднакъв за всички ОКС. Студентите лично ще заверяват обходния си лист в библиотеката, след което той трябва да остане в методичния кабинет към съответната катедра, приложен в плика със снимките.

Разпределение по научни ръководители на дипломанти

Дипломантите следва своевременно да се свържат с научните си ръководители!