Икономически университет – Варна

Дипломиране

 ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 


 

 

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Счетоводна отчетност" 

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Счетоводна отчетност". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи  и комплексен държавен изпит в катедра " Счетоводна отчетност". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Счетоводна отчетност".

Среща с 4 к във връзка с провеждане на държавните изпити!

Kатедра „Счетоводна отчетност“ организира традиционната среща със студентите от четвърти курсспециалности „Счетоводство и одит“, „Счетоводство и финанси“ и "Счетоводство АЕ" – редовна и дистанционна форма на обучение по въпросите на организацията и провеждането на държавния изпит

18.10.2022г.,(вторник) от 8,30 часа.

Срещата ще се проведе в googlemeet ( https://meet.google.com/cft-uxrh-hof)

 

Важно за държавните изпити!

Указания относно дипломиране: 

Въпросници за държавен изпит

   Въпросник ОКС"Бакалавър" специалност "Счетоводство и финанси"

   Въпросник ОКС"Бакалавър" специалност "Счетоводство и одит" редовно и дистанционно обучение

   Въпросник ОКС"Бакалавър" специалност "Accounting"

spisyk

 

Срокове и документи

 

Прием на готови дипломни работи за защита през септемврийската държавна изпитна сесия 2023 г.

 

Важно за държавните изпити!

Указания относно дипломиране: .

Въпросници за държавен изпит

Дипломни работи

 

Срокове и документи

Разпределение по научни ръководители за разработване на магистърска дипломна работа!Следва всеки дипломант в срок до 7 април 2023 г. да се свърже чрез служебен имейл с определения му научен ръководител!