Икономически университет – Варна

Дипломиране

 ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 


 

 

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Счетоводна отчетност" 

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Счетоводна отчетност". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи  и комплексен държавен изпит в катедра " Счетоводна отчетност". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Счетоводна отчетност".